Smetana by měl radost

19.6.2012 Týdeník Televize str. 20 Cestování Vašek Vašák

 

Má za sebou bohatou historii, patří mezi naše nejkrásnější města, tamní zámek se dostal i na seznam klenotů UNESCO. Litomyšl. UNESCO Litomyšl

Už v Kosmově Kronice české se zmiňuje datum 981 v souvislosti s hradem Slavníkovců, který poblíž dnešní Litomyšle hlídal Trstěnickou stezku – obchodní cestu evropského významu. Dalším důležitým obdobím bylo dvanácté století, kdy sem olomoucký biskup přivedl řád premonstrátů, kteří tady postavili klášter Hora olivetská. Blízko něho pak začalo vyrůstat sídliště, jež položilo základ budoucího města.
Nemnoho míst v Česku má tak bohatý rodokmen. Návštěva Litomyšle je zajímavá i tím, že většina památek je soustředěna kolem Smetanova náměstí, takže se moc nenachodíte. Vaše první kroky asi povedou do zámku, který nechal postavit v šestnáctém století pro svou španělskou manželku Vratislav z Pernštejna. Italští mistři vytvořili velkolepé renesanční sídlo, jehož zdi pokrývá osm tisíc sgrafitových psaníček. Unikátní je i barokní divadlo, kde panstvo dovolilo poddaným pořádat ochotnická představení. V roce 1999 byl zámek zapsán do Seznamu světového dědictví UNESCO.
Další dominantou města je barokní komplex s chrámem Nalezení svatého Kříže a piaristickou kolejí (piaristy sem povolala roku 1640 poslední členka pernštejnského rodu Frebonie). Centrem duchovního života Litomyšle byly v první polovině devatenáctého století filozofi cký ústav a piaristické školy, kde působil Jan Evangelista Purkyně (na místním gymnáziu vyučoval oval nějaký čas Alois Jirásek). Na akademii filozofů v roce 1830 fascinoval posluchače hrou na klavír šestiletý Bedřich Smetana, který se narodil v zámeckém pivovaru (jeho tatínek zde byl sládkem). V roce 1949 pak prosadil jeho až o nekritický zastánce, tehdejší ministr školství ství a osvěty Zdeněk Nejedlý, pořádání operních ních festivalů Smetanova Litomyšl, jejichž tradice dice se tu s přestávkami udržela dodnes.
Klášterní zahrada je poseta sochami čestného občana města Olbrama Zoubka, jenž je Litomyšli věnoval. Ale vy budete určitě zvědaví také na Smetanův dům, možná i proboštství, Dům U rytířů, muzea a galerie, za což vás musím pochválit. V okolí je často navštěvovaný Nedošínský háj a asi dvacet kilometrů vzdálené pískovcové útvary Toulovcovy maštale. Zhruba stejně daleko leží bývalé město českých královen Polička, město Svratka, kde se narodil J. V. Pleva – autor oblíbené dětské knihy Malý Bobeš -, Kameničky, které tak inspirovaly malíře Antonína Slavíčka, historický městys Jimramov, ležící na úpatí Vysočiny, Vojtěchův kopec a vrch Devět skal. Jak činy, vidíte, místní kraj vám poslouží nejen k osvěžení ducha, ale i vaší (možná) opotřebované tělesné schránky. *

***

Zajímavosti * Litomyšl přitahovala svými školami i známou Augustovou tiskárnou mnoho významných noho spisovatelů. * Když byla nedaleká kaple sv. Jiří v 17. století poškozena, rozhodli se místní prodat její zvon paní z Lochovic. Ta ho však prý prohrála v kartách s pány z Krumlova, takže skončil v Českém Krumlově. * V roce 1855 koupili v dražbě zadlužené litomyšlské panství jeho poslední majitelé, rodina Thurn-Taxisů. * V roce 1924 byl na dnešním Smetanově náměstí odhalen Štursův pomník Bedřicha Smetany. * V roce 1994 se na zámku uskutečnilo setkání středoevropských prezidentů.

SOBOTA ČT2 21:50 Smetanova Litomyšl…

Foto popis| * MALÍŘ JOSEF VÁCHAL má v Litomyšli muzeum i ulici 20 / Týdeník Televize
Foto popis| * RODNÝ DŮM Bedřicha Smetany s několika památkami na Mistra
Foto popis| * PORTMONEUM je dům Josefa Portmana vyzdobený kresbami Josefa Váchala
Foto autor| CZECHTOURISM. FOTO: ISIFA, RCHIV COM, FOTOLIA A ARCHIV TT

Foto popis| * ZÁMEK je jednou z nejvýznamnějších renesančních památek u nás

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2022
Designed by: wwworks.cz