SMETANOVA LITOMYŠL 2010

Search
Close this search box.

3.5.2010 Hudební rozhledy str. 18 Festivaly, koncerty Jan Pikna
„Ne král, ale králík", tak se prý vysmívali Janu Lucemburskému za to, že král český nemá svého arcibiskupa, a proto jej musel korunovat „penězi a prošením najatý" arcibiskup mohučský. Možná i to vedlo prvního Lucemburka na českém trůnu k tomu, aby spolu se svým synem Karlem zaslal papeži žádost o zřízení církevní metropole české. Součástí vzniku arcibiskupství pražského pak bylo i zřízení biskupství litomyšlského a Litomyšl se významem stala v Čechách druhým městem po Praze. I když biskupství v Litomyšli netrvalo dlouho, bylo bezpochyby počátkem kulturního rozmachu města, jehož stopy zde cítíme dodnes. I to je dobrý důvod, aby letošní oslavy 700. výročí nástupu Lucemburků na český trůn byly jedním z témat 52. Smetanovy Litomyšle.
Výročí připomene hostování Lucemburského komorního orchestru Les Musiciens, který představí i světovou premiéru kompozice Alexandera Mullenbacha King John the Blind (Král Jan zvaný Slepý), vystoupení ansámblu Bohemia Luxembourg Trio, v němž bude připomenut odkaz Karla IV., stejné téma je také obsahem kantáty Pocta Karlu IV. Petra Ebena, jež bude součástí úvodního koncertu. V rámci doprovodného cyklu výtvarných výstav se pak představí lucemburská výtvarnice českého původu Iva Mrázková.
Jako obvykle Smetanova Litomyšl připomene jubilea významných skladatelů. 200. výročí narození Fryderyka Chopina druhým klavírním koncertem se sólistou Janem Simonem, 150. výročí narození Gustava Mahlera pořadem O čem nám vypráví láska s málo uváděnou symfonickou větou Blumine a výběrem z Chlapcova kouzelného rohu, 130. výročí úmrtí Jacquese Offenbacha komponovaným projektem České filharmonie s vynikajícími pěveckými sólisty, připomenuto bude i 120. výročí narození Bohuslava Martinů.
Bohatá je nabídka pořadů přesahujících rámec klasické hudby: takové jsou projekty houslisty Pavla Šporcla s cikánskou cimbálovou muzikou Romano Stilo Gipsy Way francouzského šansoniéra Joela Brose Pod střechami Paříže a samozřejmě oblíbený Koncert na přání, který je tentokrát věnován klasickému českému muzikálu.
V programech chrámových zazní Pavlicova Missa Brevis v provedení úspěšného mládežnického litomyšlského sboru KOS, ve Varhanním matiné budou hosty festivalu nizozemští umělci a v Externím koncertu v České Třebové bude provedena Cyrilometodějská mše Michaela Haydna, upravená Františkem Preislerem jr. právě jako vzpomínka na tohoto tragicky zesnulého dirigenta a všestranného hudebníka.
Smetanova Litomyšl je však především festivalem operním, hostovat zde proto budou všechny t ř i největší české operní scény – Národní divadlo Praha, Státní opera Praha a Národní divadlo Brno. Opera Národního divadla znovu uvede inscenaci režisérky Magdaleny Svecové Prodaná nevěsta, která měla v roce 2008 v Litomyšli svoji premiéru a setkala se zde s velkým diváckým ohlasem. Brněnská Janáčkova opera představí výpravnou Mozartovu Kouzelnou flétnu, režírovanou Janem Kačerem, Státní opera Praha provede Pucciniho Tosku a její baletní soubor Čajkovského Labutí jezero. Baletní představení však připravuje i Národní divadlo Praha, v choreografii Petra Zusky uvede pořad Ej lásko… s živým doprovodem muziky Hradišťan. Smetanova Litomyšl bude i letos pokračovat v tradici uvádění dětských oper, tentokrát to budou Křičkovi Ogaři v podání Dětské opery Praha. Brněnské národní divadlo kromě opery chystá kantátu Antonína Dvořáka Svatební košile se sopranistkou Evou Urbanovou.
52. ročník Smetanovy Litomyšle se uskuteční od pátku 11. 6. do pondělí 5. 7. 2010. Původně nabízel vstupenky na 23 pořadů, po zahájení předprodeje však byly některé tak rychle vyprodány, že byly nasazeny i jejich reprízy. Nyní je proto možno zakoupit lístky i na přidané pořady v prodejní síti Ticketportal a na www.smetanovalitoniysl.cz

Foto popis| Z koncertu na II. zámeckém nádvoří

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz