Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics a FB pixel cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Smetanova Litomyšl letos v přímém rozhlasovém přenosu

25.3.2008 Týdeník Rozhlas str. 6 ReflexeNa prahu léta se Litomyšl opět stane dějištěm atraktivních hudebních programů – operních a baletních představení,hudebnědramatických produkcí,koncertů orchestrální i komorní hudby. Mezinárodní hudební festival Smetanova Litomyšl (18.6.-5.7.2008)dospěl letos k jubilejnímu padesátému ročníku. Poprvé se na něm bude významně podílet také Český rozhlas..
Ředitel Smetanovy Litomyšle Jan Pikna upřesnil,že zejména "po vzniku studia v Pardubicích lze hovořit o intenzivní a systematické rozhlasové spolupráci. Věříme,že letošní Den Českého rozhlasu na Smetanově Litomyšli založí novou,každoročně se opakující tradici."
Kulaté jubileum litomyšlského svátku hudby určilo i letošní program:bude zaměřen slavnostně, smetanovsky a operně. Zahájí jej Smetanova Libuše v podání souboru opery Národního divadla v titulní roli s Evou Urbanovou. Další významnou pěveckou osobnost, Dagmar Peckovou,uslyší publikum v Dvořákově Requiem a na koncertě ve Svitavách. Na festivalu mimo jiné zazní Prodaná nevěsta (ND Praha),Rossiniho Lazebník sevillský (Janáčkova opera Brno) a Verdiho Nabucco (Státní opera Praha). V Litomyšli bude mít světovou premiéru oratorium Sylvie Bodorové Mojžíš. Autorčino předchozí velké oratorní dílo Juda Maccabeus vzniklo na objednávku Pražského jara,na němž je s velkým úspěchem provedl Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod vedením Vladimíra Válka. Mojžíš je rovněž celovečerní oratorium pro sóla,recitátory,smíšený a dětský sbor,,bicí a symfonický orchestr na texty Starého zákona. Uvede je Symfonický orchestr FOK,Pražský filharmonický sbor a Kühnův dětský sbor pod taktov-kou Tomáše Hanuse."Bude to extrémně náročný part,,maximální nasazení vyžaduje zejména jedenáctá část Tanec kolem zlatého telete,kde opět – i když jinak než v případě oratoria Juda Maccabeus – chystám jedno velké překvapení,"slibuje skladatelka. Oratorium zaznamená Česká televize,jistě o ně projeví zájem i Český roz-hlas.
Celá sobota 28.června bude patřit Českému rozhlasu:od rána jsou naplánovány živé vstupy a v podvečer přenos koncertu se Smetanovou Mou vlastí. Český rozhlas odvysílá i další koncerty, které se tento den uskuteční, a zaznamená je i pro další vysílání v mezinárodní rozhlasové výměnné síti.
V bohatém litomyšlském programu zazní také úspěšné dílo našeho rozhlasového kolegy Lukáše Hurníka The Angels -"operní show o muzikálních andělích s ďábelskými sklony".

Foto popis| Hudební skladatelka Sylvie Bodorová

O autorovi| *Agáta Pilátová publicistka

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2022
Designed by: wwworks.cz