Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics a FB pixel cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Spor o první ročník Smetanovy Litomyšle je také o roli Nejedlého

24.4.2018   Chrudimský deník   str. 2   Chrudimsko a okolí  JIŘÍ ŠMERAL    

Hudební festival Smetanova Litomyšl vstupuje do šesté dekády své existence. Při slavnostním zveřejnění letošního programu, které proběhlo v pražském Rudolfinu, představili organizátoři festivalu novou publikaci o jeho počátcích. Autoři knihy, Martin Boštík a Stanislav Vosyka, odhalili řadu nových a překvapivých skutečností, které vrhají nové světlo na dosavadní představy o vzniku festivalu a také na roli litomyšlského rodáka, komunistického politika a ministra Gottwaldovy vlády Zdeňka Nejedlého, který byl dlouho považován za zakladatele festivalu. A to se v Litomyšli neobešlo bez diskuze.

ŠEDESÁT, NEBO ŠEDESÁT TŘI LET?

„Uvědomili jsme si, že je neudržitelné považovat za první ročník festivalu litomyšlskou smetanovskou hudební slavnost konanou v roce 1949,“ vysvětluje podstatu historik Martin Boštík.

Festival tak letos vlastně neslaví šedesát, ale o tři roky víc. Předatování počátků Smetanovy Litomyšle ale žádný velký rozruch nevyvolalo. Plakát z roku 1946 ke koncertům České filharmonie, který zval na Hudební slavnosti Smetanova Litomyšl publikoval už před deseti lety Jindřich Lněnička. „Vzali jsme tehdy plakát jen jako zajímavost a povrchně toto označení zdánlivě obyčejných koncertů připsali přílišné touze Litomyšlanů po festivalu,“ vzpomíná ředitel festivalu Jan Pikna a pokračuje: „V roce 2016 jsme chtěli tuto událost připomenout zopakováním koncertu České filharmonie. Při té příležitosti se objevily mnohem závažnější skutečnosti.

Koncerty nebyly nahodilou šňůrou po českém venkově, ale první vlaštovkou již před druhou světovou válkou připravovaného festivalu.“

V souvislosti s proměnou pohledu na počátky festivalu se rovněž pozměnil pohled na litomyšlského rodáka, komunistického politika a ministra Gottwaldovy vlády Zdeňka Nejedlého, který byl dlouho považován za zakladatele festivalu.

„Nejedlý měl zásadní podíl na smetanovských oslavách v roce 1949 a následném udržení festivalové tradice, rozhodně nebyl tím, kdo inicioval a zaštítil první ročník konaný v roce 1946, ani tím, kdo by pojímal slavnost v roce 1949 jako druhý či nový počátek festivalu,“ tvrdí Martin Boštík.

KRITIK TVRDÍ, ŽE KNIHA VZNIKLA NA ZAKÁZKU

Odmítnutí Nejedlého role v počátcích Smetanovy Litomyšle však vyvolalo kritiku. „Je 27 let po revoluci a někoho napadá, proč spojovat Zdeňka Nejedlého se Smetanovou Litomyšlí a dělat si tak ostudu,“ domnívá se Jan Pavliš. „Takže někdo zadal práci najít něco, co by Zdeňka Nejedlého jako zakladatele zcela vyloučilo a Smetanova Litomyšl by již nikdy nebyla spojována s tímto litomyšlským rodákem a jeho jménem,“ tvrdí Pavliš.

Autoři publikace i ředitel festivalu se proti takovému nařčení ostře ohrazují. „Dosud se o počátcích Smetanovy Litomyšle psalo pořád dokola v myšlenkových rámcích zděděných od minulých autorit, jimž jsme zprvu samozřejmě podléhali i my,“ vysvětlují Martin Boštík a Stanislav Vosyka.

„Když jsme se začali nořit do tématu hlouběji a nechali promlouvat autentické prameny, uvědomili jsme si, že dosavadní schéma neobstojí,“ pokračují historik a archivář. „Pavlišovo tvrzení, že naše studie měla dojít k předem objednaným závěrům, je bezdůvodné, drzé a urážlivé. Pokud má tento člověk v sobě trochu cti, měl by se omluvit,“ zlobí se autoři knihy.

Podle Jana Pikny se během let natolik vžilo dogma o založení festivalu Zdeňkem Nejedlým v roce 1949, že nikoho ani nenapadlo o něm pochybovat a hledat v pramenech něco jiného.

„Všichni dobře víme, jak v době komunistické totality mizeli lidé nepohodlní režimu. Bohužel s Rafaelem Kubelíkem byl zároveň vymazán i první ročník Smetanovy Litomyšle,“ připomíná Jan Pikna. Zásluhy Zdeňka Nejedlého na pokračování a rozvinutí festivalu nejsou podle Jana Pikny novou knihou nijak sníženy.

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2022
Designed by: wwworks.cz