Sylvie Bodorová píše přístupnou hudbu

Search
Close this search box.

27.10.2008 Týdeník Rozhlas str. 10 nalaďte si Petr Veber
Plné dva roky,často v ústraní ateliéru ve Zbirohu, pracovala Sylvie Bodorová na oratoriu Mojžíš. Monumentálně koncipovaná, posluchačsky velmi přístupná skladba zhudebňuje starozákonní text o čtyřicetiletém putování židovského národa ze zajetí v Egyptě do zaslíbené země. Stanice Vltava nyní nabídne záznam premiéry díla, jak se uskutečnila 3.července na operním festivalu Smetanova Litomyšl.
Déšť šumící nad výsuvným zastřešením zámeckého nádvoří hudbu trochu rušil, ale velké téma oratoria s jeho naléhavými otázkami o síle vír y a o pokušení malověrnosti, s otázkami promlouvajícími do současnosti, nepřehlušil.
Vedle orchestru a sborů užívá Bodorová tři pěvecké sólisty, dva recitátory a posílené bicí nástroje. V titulní úloze exceloval Ivan Kusnjer,j emuž skladatelka napsala roli skutečně na tělo: ví totiž, že jeho bohatýrský baryton má mimořádný rozsah, a náležitě toho využila. Dalšími protagonisty snímku jsou především sopranistka Gabriela Beňačková a herec Otakar Brousek. Dílo má čtrnáct částí. Autorka podává sugestivně zejména scénu přijetí Desatera Božích přikázání, dále radostné sborové Hallelujah i pohansky nevázaný tanec okolo zlatého telete, v němž nechává členy orchestru dokonce dupat do rytmu.
Jak skladatelka už ukázala před několika lety v oratoriu Juda Makabejský a později mimo jiné v Klavírním koncertu, že upřednostňuje lapidární přehlednost a tradiční členění. Na její hudbu existují dva názory: jedni jsou přesvědčeni, že komponuje až příliš líbivě, druzí se přímočaré emocionalitě, spolehlivé působivosti, rytmické energii i melodiím její hudby nebrání.
Pondělí 3.listopadu,ČRo 3 – Vltava,,20.00

Foto popis| Oratorium Mojžíš,které Sylvie Bodorová napsala na objednávku Smetanovy Litomyšle,posílilo již tak dobrou prestiž festivalu

O autorovi| Petr Veber, redaktor ČRo 3 – Vltava

 

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz