Externí koncert v České Třebové

18.
června 2006
18:00
17. června 2006
Search
Close this search box.

Neděle 18. červen 2006, 18:00 hodin, Farní kostel

Antonín Dvořák:
Biblické písně, op. 99
Cyklus písní pro nižší hlas s doprovodem orchestru na slova Žalmů;
instrumentace skladatel (I. – V.), Jan Hanuš a Jarmil Burghauser (VI. – X.).
I. „Oblak a mrákota jest vůkol něho…“
II. „Skrýše má a pavéza má Ty jsi…“
III. „Slyš, ó Bože, slyš modlitbu mou…“
IV. „Hospodin jest můj pastýř…“
V. „Bože! Bože! Píseň novou…“
VI. „Slyš, ó Bože, volání mé…“
VII. „Při řekách babylonských…“
VIII. „Popatřiž na mne a smiluj se nade mnou…“
IX. „Pozdvihuji očí svých k horám…“
X. „Zpívejte Hospodinu píseň novou…“
Leoš Janáček:
Glagolská mše
kantáta pro sóla, smíšený sbor, orchestr a varhany na slova
staroslověnského liturgického textu 
I. Úvod / Introduction
II. Gospodi pomiluj (Kyrie)
III. Slava (Gloria)
IV. Věruju (Credo)
V. Svet (Sanctus)
VI. Agneče Božij (Agnus Dei)
VII. Varhany sólo (Postludium)
VIII. Intrada 

V tomto ročníku se konaly tyto akce:

Slavnostní zahajovací koncert - Vivat Mozart!      16. 6. 2006 / 20:00
Chrámový koncert      17. 6. 2006 / 14:00
Francis Poulenc: Dialogy karmelitek      17. 6. 2006 / 21:00
Externí koncert v České Třebové      18. 6. 2006 / 18:00
Blízká setkání      19. 6. 2006 / 20:00
Dialog lidského hlasu a strun      21. 6. 2006 / 19:00
Těšínské nebe      22. 6. 2006 / 20:00
Bedřich Smetana: Tajemství      23. 6. 2006 / 21:00
Bedřich Smetana: Tajemství      24. 6. 2006 / 21:00
Dagmar & Amadeus aneb Pecková zpívá Mozarta      25. 6. 2006 / 19:00
Slavná mše svatá      25. 6. 2006 / 10:15
Nokturno v zámecké kapli      26. 6. 2006 / 22:30
Antonín Dvořák: Rusalka      29. 6. 2006 / 21:00
Antonín Dvořák: Rusalka      30. 6. 2006 / 21:00
Chvění      1. 7. 2006 / 20:00
Fumiko Nishimatsu - Recitál      2. 7. 2006 / 15:00
Jesus Christ Superstar      2. 7. 2006 / 21:00
Fumiko Nishimatsu - Recitál      3. 7. 2006 / 17:30
Jesus Christ Superstar      3. 7. 2006 / 21:00
Hvězdy operního nebe - Neil Shicoff      4. 7. 2006 / 18:00
Pavel Černý
instrumentalista
Janáčkova filharmonie Ostrava
soubor
František ml. Preisler
dirigent
Slovenský filharmonický sbor
soubor
Eva Dřízgová Jirušová
soprán
Eva  Garajová
alt
Simona Houda Šaturová
soprán
Richard Novák
bas
Marian Vodička Leo
tenor

Tento koncert bude vysílán
živě na Mezzo LIVE a medici.tv

tickets

presale from 27th 4.

přehled interpretů

Simona Houda-Šaturová – soprán(Pololáník),

Richard Novák – bas (Dvořák, Janáček)

Eva Dřízgová-Jirušová – soprán

Eva Garajová – mezzosoprán

Leo Marian Vodička – tenor (Janáček)

Pavel Černý – varhany

Slovenský filharmonický sbor

Sbormistr: Jaroslav Brych

Janáčkova filharmonie Ostrava

dirigent: František Preisler

časté dotazy

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz