Všechny barvy melodických bicích nástrojů.

Ve svém repertoáru mísí prvky hudby barokní, taneční, jazzové, minimalismu i world music. Na své domovské scéně v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích se zaměřují na vizualizaci svých vystoupení s využitím moderní techniky.