Neotřelý, barvitý, vlídný a zároveň silný hlas šestnáctileté Frídy ve spojení s cimbálem a její autorskou tvorbou.

Frída se ve svých písních zamýšlí nad otázkami jako je novodobé otroctví, otroctví zvířat, šikana či enviromentálními problémy. Její písničky jsou o tom, že svobodu si zaslouží každý a nejsme tu sami, jsou smutné i náročné, veselé i ironické.