Spojení tanečních konzervatoří Duncan Centre a belgické Royal Conservatorie Antwerp v choreografii na lidské ozvěny v hudbě Bedřicha Smetany. Klavírní trio g moll hraje živě Hartig Trio.

Když jede Emily Jane Steel na Erasmus, dějí se věci! Emily ve své choreografii propojila obě své školy do společného projektu věnovaného Bedřichu Smetanovi. – Jsem součástí celku, celek součástí mě. Jak se vztahuji k ostatním, k sobě, ke světu? Skrze Smetanovu hudbu taneční dílo zkoumá naše osudy spojené sítí vzájemné závislosti.