Veronika Veber Paroulková zve na piknik a povídání oceňovaného dirigenta.

Diskuzní pořad s hosty hlavního programu Smetanovy Litomyšle.