Nový básnický sourozenec Smetanovy Litomyšle oživuje literaturu v plenéru města.

Neříkám zhola nic. Umělecká vedoucí souboru Collegium Marianum, Jana Semerádová, čte verše Artura Rimbauda v překladu Vítězslava Nezvala. Ani Nezvalovy texty ovšem chybět nebudou.