Tři klarinety, klavír a zpěv v klasických i populárních skladbách.

Hudební uskupení Salut d’Amour vzniklo jako společný projekt čtyř kamarádů a absolventů Konzervatoře Pardubice. Svůj romantický repertoár užívá hlavně při svatebních obřadech. Tři klarinety, klavír a zpěv dokáží vytvořit velmi příjemnou atmosféru, za kterou se budete rádi vracet.