Začínající autoři, režiséři, herci, tanečníci i terapeuti z JAMU coby ideální divadelní sbor, malý vzorek společnosti v představení Ateliéru Fyzického divadla.

Počátky evropského divadla jsou neodmyslitelně spjaty se sborem. Zásadním krokem a změnou ve vývoji divadla bylo vyčlenění jednoho herce, který vstoupil se sborem do dialogu. Aischylos později přidal k prvnímu herci druhého, Sofokles třetího. Ze sboru se postupně vyčlenili další a další a samotná role sboru se zmenšovala. Tak postupovaly dějiny divadla. V představení se jedinec začleňuje zpátky do sboru. Sbor se opět vytváří jako portrét společenství, které jej sleduje.