Mladí hudebníci ponoří po uši do klasiky i vás.

Jan Sibelius: Koncert pro housle a orchestr d moll, op. 47
Vendula Boštíková – housle

Kevin Beavers: Koncert pro marimbu a orchestr
Lenka Titzová – marimba

Franz Schubert: Symfonie č. 8 h moll „Nedokončená“

Ludwig van Beethoven: Fidelio op. 72 „Předehra“

Dirigent: Mgr. Stanislav Kummer