Vzepření se nespravedlivému osudu skrze melancholické i vášnivé argentinské tango. Kytara a akordeon rozvlní diváky i vodní hladinu.

Na velkou melancholii a smutek v prvcích argentinského tanga odpovídají prvky rytmicky a zvukově výrazné, které symbolizují vzepření se nespravedlivému osudu. Mimořádně dobře do takového dialogu zapadá prolnutí hlasů kytary a akordeonu Dua Arrabal.