Nejvýraznější folklorní soubor ČR
v podvečerním představení v kulisách
panoramatu města.

Profesionální orchestr lidových nástrojů, taneční skupina a dívčí sbor představují umělecky stylizovaný folklor střední a východní Evropy.