Festivalové zahrady

Brněnská herečka představuje dílo u nás skoro neznámého, ale především v anglosaském světě proslulého básníka