František Ropek studoval v letech 1922-1925 na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u Arnošta Hofbauera a poté čtyři roky na Akademii výtvarných umění v Praze u Vratislava Nechleby. Je znám jako krajinář, figuralista, „malíř rolnické práce“ i osobitý tvůrce aktů. V letech 1946-1952 byl ředitelem Městské galerie Litomyšl. Náměty čerpal především z okolí tohoto města, zmiňme například alegorickou nástěnnou malbu Litomyšlsko ve dvoraně místní pobočky České spořitelny.

František Ropek žil v Desné u Litomyšle, pochován je na litomyšlském hřbitově.

17. 6. – 3. 9. 2023
Galerie Pakosta, Mariánská ulice, Litomyšl
otevírací doba | denně (StreetGallery)
vernisáž | 16. 6. 2023 v 17:00
kurátor | Stanislav Vosyka
pořádá | Galerie Pakosta