17. 5. — 15. 9. 2024

Výstava v exteriéru města prezentuje výběr ze sochařské tvorby Čestmíra Sušky, absolventa pražské Akademie výtvarných umění a jednoho z významných organizátorů dění na české umělecké scéně. Deset monumentálních plastik bylo do veřejného prostoru města umístěno se záměrem organického prolnutí individuální estetiky kovových solitérů s osobitou atmosférou jednotlivých lokalit. Vybraná díla, v jejichž čistém geometrickém tvarosloví se zhmotnily autorovy úvahy o rovnováze mezi odolnou matérií a křehkým perforovaným dekorem, mezi vnějším a vnitřním prostorem a světlem, dovolují návštěvníkům Litomyšle nahlédnout městskou krajinu novou optikou.

 

Termín a místo konání vernisáže:
7. 6. 2024 v 17.00, před kostelem Nalezení sv. Kříže, Jiráskova ul., Litomyšl

Komentované prohlídky výstavy:
20. 6. v 17:30; 22. 8. 17:30
Sraz u vchodu do chrámu Nalezení sv. Kříže, Jiráskova ul.

Kurátorky:  
Martina Zuzaňáková, Jana Kosková

Adresa:
Litomyšl, exteriér města

Pořadatel výstavy:
Městská galerie Litomyšl

Web: www.galerie.litomysl.cz