Obrazy, ilustrace 2012–2022

Výstava Loci solitudinis představuje vnitřně soustředěné, do sebe uzavřené malířské dílo Jiřího Štourače z posledních deseti let (2012–2022), doplněné ilustracemi k románu A. Camuse Mor. Autorovy práce se již mnoho let vyznačují zřetelným důrazem na meditaci a kontemplaci, duševním klidem a duchovním usebráním. Váží se k niternému životu a týkají se vztahu osamění k nadosobnímu řádu. Z figurálních obrazů, zátiší a krajin se vynořují pevně uchopené náměty základních gest, předmětných symbolů, krajinných výseků, jimiž proniká světlo přesahující běžnou zrakovou zkušenost. Vnímáme klid, který se děje.

10. 6. – 7. 7. 2022
Zámecký pivovar, Jiráskova 133, Litomyšl
otevírací doba | denně 10.00–17.00 a 90 minut před začátkem koncertu na druhém zámeckém nádvoří
vernisáž | 9. 6. 2022 v 17.00
kurátor | Karel Srp
www.vytvarnalitomysl.cz