Pod názvem SÁM|DAV se ukrývá autorská výstava především malířské tvorby slovenského výtvarníka Marka Ormandíka. Tématem vystavených děl je nerovný souboj jedince se společností. Svými obrazy malíř vypráví o osamění, stádovosti, ale i o samotě v hlučném davu.

„Osamocená figura versus vícefigurální kompozice. K vřelé socializaci aktérů v Ormandíkových dílech prakticky nikdy nedochází. Jeho lidé zůstávají sami i v davu, jsou totiž ve společnosti jiných samotářů. Tento osobitý způsob ne-interakce je dešifrovatelný, až když pochopíme, že tváře na obrazech nekomunikují mezi sebou proto, protože komunikují s divákem.“ (M. Haľák)

V kurátorské koncepci Martina Jandy máte možnost zhlédnout například cyklus repetitivních maleb Save Jesus. Namnožený motiv muže trčícího z vody, s rukama rozpřaženýma k nebi v sobě nese ambivalentní vysvětlení. Toto rozpřažení totiž neznamená jen objetí v gestu lásky, ale i hledání opěrného bodu, volání o pomoc topícího se, vzdávání se osudu, ale i vítězný výkřik. Ironie relativizující problémy jedince a apatie společnosti, která se jen nerada vzdává svého komfortu, to jsou věčná „Arma Christi“, tedy nástroje mučení člověka.

Podobně nejednoznačně vyznívají i obrazy „Ksichtů“, zpívajících či křičících bolestí. Nadpočetné zástupy klanících se králů, stáda cválajících koní přímo vůči jednomu zbloudilému či příběh návštěvníka noční pláže překvapeného blížící se lodí plné zkřehlých utečenců.
Kolekci obrazů doplňují autorovy sochy a asamblážové objekty s tématem (bez)naděje.

18. 6. – 1. 10. 2023
White Gallery, Osík u Litomyšle 371
otevírací doba | denně po telefonické rezervaci (+420 604 232 032)
vernisáž | 17. 6. 2023 ve 14:00
kurátor | Martin Janda
hostující autor textu | Miroslav Haľák
pořádá | White Gallery