Poprvé od smrti Josefa Portmana se do domu vracejí všechny sošky z domácího oltáříku, které někdy mezi lety 1916 a 1921 vyřezal a omaloval Josef Váchal. Penáti jsou domácí bůžkové, kteří mají domácnost chránit. Tyto sošky jsou však ve sbírce Památníku národního písemnictví vedené jako Alegorie zlých vlastností, jejich přesnou úlohu se tak již patrně nikdy nedozvíme.

Výstava je pořádána ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví v Praze.

10. 6. – 11. 9. 2022
Portmoneum – Museum Josefa Váchala, T. Novákové 75, Litomyšl
otevírací doba | út–ne 9.00–12.00, 13.00–17.00
vernisáž | 9. 6. 2022 v 18.00
kurátorka | Hana Klimešová
pořádá | Portmoneum – Museum Josefa Váchala
www.vytvarnalitomysl.cz