Umění oslovující

Search
Close this search box.

2.6.2016    Haló noviny    str. 4   Servis – Tv program (the)   

Právě probíhající Pražské jaro zanedlouho vystřídá festival Smetanova Litomyšl. Obě ojedinělé akce mezinárodního významu si tradičně udržují mimořádný zájem široké veřejnosti.

 

            Kromě špičkových hodnot a dramaturgické rozmanitosti k tomu jistě přispívá atraktivní marketingová strategie obou pořadatelských subjektů. Pamatuje rovněž na sociálně slabší část populace.

            Oba naše nejstarší a nejvýznamnější hudební festivaly se vždy snažily přibližovat nesporné umělecké hodnoty co nejširším vrstvám publika, a to již od svého vzniku v poválečné epoše. Vytříbená a umělecky hodnotná dramaturgie se staly jejich výsostným znakem. Oba festivaly představovaly hodnoty bez názorových jednostranně pojímaných předsudků. Tematická i interpretační vyváženost platí stále.

            Letošní ročník Pražského jara nalezl zájemce také díky množství nejrůznějších slev, včetně specializované slevy ve vlacích Českých drah. Milovníci kvalitní hudby do Prahy přijíždějí nejen z celé republiky, ale i ze zahraničí, zejména ze Slovenska. Je to jev velmi sympatický a veskrze demokratický.

            Podobně velký zájem je také o nabídku nadcházející Smetanovy Litomyšle (SL). Některé programy jsou již beznadějně vyprodány. Na internetových stránkách SL se nacházejí díky nápadité burze zájemců nabídky uvolněných vstupenek, především však poptávky. Těch je nesrovnatelně víc. Například 7. května zájemkyně hledala tři vstupenky na provedení Mahlerovy Symfonie tisíců, jež v Litomyšli zazní 19. června. Stejně průběžně činí i mnozí další. V půli dubna se objevila poptávka také po vstupenkách na chrámové nokturno Exaltario

            (11. 6.), jiná milovnice hudby chce navštívit operu La Traviata (10. 6.). Počátkem dubna se další zajímali o vstupenky na Velké finále (3. 7.). První poptávky internetové stránky SL registrovaly již v březnu, například na finálový večer a na scénické provedení Bernsteinovy Mše (12. 6.).

            Zájem o kvalitní umění je velký, pokud pořadatelé volí hodnotný program za přijatelně úměrné vstupné. Internetová burza, jak ji každoročně realizuje SL, je nápad dobrý a velmi prospěšný. Zájem o ni kulminuje každoročně těsně před zahájením festivalu, tedy v těchto dnech, a v jeho průběhu. V Litomyšli dobře vědí, že kultura a umění jsou především pro zájemce. Což je jev potěšitelný.

 

Foto popis| Historický snímek ze slavnostního otevření rodného bytu Bedřicha Smetany (1949)

Foto autor| FOTO – archiv

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz