Vyprodaný festival i (Vy)prodaná nevěsta

Search
Close this search box.

22.6.2013 Haló noviny str. 4 Z kultury (the)

 

V Litomyšli nezapomínají na mladé publikum. Ministerstvo kultury je však skoupé

Ve východočeské Litomyšli probíhá 55. ročník operního festivalu Smetanova Litomyšl (SL). Přestože musel být původně plánovaný program vzhledem k výraznému omezení dotace ze strany ministerstva kultury citelně omezen, i v redukované podobě SL nabízí dramaturgicky cenný a vyprofilovaný soubor třiadvaceti hodnotných představení, a to včetně finančně náročných inscenací operních.

V nabídce letošního 55. ročníku SL opětovně dominují operní inscenace. Po skončení »litomyšlské« části bude festival pokračovat až do 4. července pěti představeními na letní stagioně zámku v nedalekých v Nových Hradech. »Přestože je litomyšlský festival oproti minulému ročníku kratší, vyznačuje se naopak programovou koncentrovaností, takže návštěvníci nejsou nijak ošizeni,« doplnil ředitel SL Jan Pikna.
Oproti loňsku SL nabízí bohatší výběr operních titulů. Například ke dvoustému výročí narození Giuseppe Verdiho pořadatelé do letošního programu SL zařadili jeho opery Otello a Sicilské nešpory, dnes v Litomyšli zazní Mozartův Don Giovanni a příští sobotu (29. 6.) nové nastudování Smetanových Dvou vdov.
»Prostředí a akustika litomyšlského zámeckého nádvoří skýtají ojedinělou možnost k dokonalé interpretaci a posluchačským prožitkům zvláště v monumentálních dílech, jako je například provedení světoznámého díla ‚Carmina Burana‘ od Carla Orffa či závěrečný koncert. Dva spojené symfonické orchestry a smíšený sbor v jeho rámci provedou Bernsteinovy ‚Symfonické tance‘ z muzikálu ‚West Side Story‘, dále Rózsovu suitu z hudby k historickému velkofilmu ‚Ben Hur‘ a zazní rovněž impozantní skladba ‚Exodus‘ od polského skladatele zejména filmové hudby Wojciecha Kilara. Výtečná akustika nádvoří litomyšlského zámku totiž umocňuje provedení velkých oratorních děl a koncertů s mohutným nástrojovým aparátem,« uvedl dramaturg festivalu Vojtěch Stříteský. »Příští čtvrtek zopakujeme i Dvořákovu operu ‚Jakobín‘, protože vloni nemohla být kvůli náhlé nepřízni počasí dohrána. Zejména dětem a mladým divákům bude určeno pondělní představení nazvané ‚(Vy)prodaná nevěsta‘. Zazní v podání členů Dětské opery Praha.
Tematicky vychází z jedné z prvních verzí Smetanovy opery s mluvenými dialogy.
Pro opravdu nejmenší od čtyř do devíti let jsme do letošního programu zařadili operní pohádku ‚Papageno hraje na kouzelnou flétnu‘. Areál zámku v nedalekých Nových Hradech po velkém loňském úspěchu i letos opět ožije pěti večery s barokní operou ‚Královna vil‘ od barokního skladatele Henryho Purcella.« U příležitosti třiceti let spolupráce s festivalem připravil dramaturg Stříteský speciální koncert, na nějž pozval přátele SL -slavné umělce, kteří se představí i v nepříliš obvyklých polohách. Uskuteční se zítra na litomyšlském zámku. »Seznam všech účinkujících stejně jako program však neprozradíme, vnímáme ho totiž jako skutečné tajemství, jak se koneckonců na Koncert plný překvapení sluší a patří,« dodal dramaturg. Vzhledem k současné často až velmi napjaté finanční situaci obyvatelstva se vedení České spořitelny (ČS), jež je generálním partnerem litomyšlského festivalu, rozhodlo nabídnout svým klientům výhodu v podobě slevy na vstupném ve výši jedné čtvrtiny. Slevu mohou uplatnit všichni držitelé platných platebních karet ČS. »Je nám ctí a potěšením, že můžeme být opět v roli generálního partnera na jubilejním 55. ročníku festivalu Smetanova Litomyšl.
Věřím, že festival přinese návštěvníkům opět mnoho životní inspirace a prožijí zde spoustu krásných večerů,« prohlásil za generálního partnera festivalu Erste Corporate Banking předseda představenstva a generální ředitel ČS Pavel Kysilka.

***

Myšlenka na provedení Smetanovy opery Prodaná nevěsta vznikala delší dobu. Hledali jsme cestu, jakým způsobem ji nastudovat na profesionální úrovni a zároveň s hravostí, aby byla určena pro rodiny s dětmi. Sama jsem kdysi zpívala ve sboru pražské Konzervatoře v první verzi této opery v režii HanušeTheina a později jsem vystupovala v pražském Národním divadle v roli Esmeraldy a milované Mařenky (dirigent Zdeněk Košler, režie Pavel Šmok). Chceme v tomto nastudování nazvaném (Vy)prodaná nevěsta podtrhnout přirozené veselí a současně také citovost Smetanovy vroucné hudby. Jako výtvarníka jsme přizvali pana Jiřího Votrubu a režie se ujal pan Josef Dlouhý. Náš dlouholetý spolupracovník pan dirigent Jan Chalupecký s dětmi na hudebních zkouškách pečlivě studoval Smetanovu stylovost. Název jsme malinko poupravili, abychom zvýraznili odlišnost od jiných inscenací. V současné době je však bohužel málo klasických představení, takže se snažíme tímto představením přiblížit rodinám s dětmi čistotu Smetanovy hudby. To, že budeme hrát v Litomyšli, tedy rodišti Bedřicha Smetany, je pro nás velká čest. Doufám, že sám tvůrce by měl z našich dětí radost a zpíval by s námi »dobrá věc se podařila«. Jiřina MARKOVÁ-KRYSTLÍKOVÁ

Foto popis| Z představení (Vy)prodaná nevěsta
Foto autor| FOTO – archiv
Foto autor| FOTO – archiv SL

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz