Za kulturou po České republice

Search
Close this search box.

13.5.2009 Travel in the Czech Republic str. 22 Kultura a umění Jan Schlindenbuch

Česká republika by se právem mohla honosit označením kulturní velmoc. Většina zavedených kulturních akcí rozšiřuje každoročně svůj program, další festivaly přibývají a jiné na svůj zrod teprve čekají. Kulturní kalendář díky tomu, zvláště v letních měsících, připomíná telefonní seznam a kultury chtivý člověk zoufalého zákazníka informační linky hledajícího to správné číslo.
Pojďme si proto na následujících stránkách představit několik akcí, které byste při výběru rozhodně neměli opomenout. OHŇOSTROJE, REKORDY A OPERA

Naše putování za významnými kulturními festivaly a slavnostmi zahájíme v jihomoravské metropoli Brně, kam se můžete v době od 23. května do 8. června vypravit na některou z akcí multikulturní slavnosti Brno – město uprostřed Evropy. Její hlavní náplní jsou pompézní ohňostroje odpálené v rámci mezinárodní soutěže Ignis Brunensis na pozadí gotické katedrály svatého Petra a Pavla a hradu Veveří tyčícího se nad Brněnskou přehradou. Vedle ohňostrojů bude na programu také městský karneval, závod dračích lodí či divadelní přehlídka Noc kejklířů. Začátkem června (12.-13. 6.) se zase můžete vypravit na Vysočinu do Pelhřimova. Proběhne zde totiž setkání lidí, kteří ve svých oborech překonávají české i světové rekordy. Mezinárodní festival Pelhřimov – město rekordů se letos uskuteční již podevatenácté. Všichni návštěvníci se mohou těšit na desítky obdivuhodných výkonů v disciplínách, jako je skok z největší výšky na jednokolce, držení dvou aut v rozpažených rukách či ohýbání nerezových lžic silou vůle.
V Litomyšli, jen pár desítek kilometrů na sever od Pelhřimova, začne ve stejnou dobu 51. ročník mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl (12. června-6. července), který je po Pražském jaru druhým nejstarším hudebním festivalem v České republice a zároveň je i největším open air festivalem klasické hudby. Jeho hlavními hvězdami budou letos mimo jiné česká mezzosopranistka Magdalena Kožená, německá sopranistka Amette Dasch či slovinská houslistka Anja Bukovec.

HUDEBNÍ A FILMOVÉ LAHŮDKY

O týden později, v termínu od 18. do 20. června, bude v Praze zahájen v pořadí 6. ročník hudebního festivalu United Islands of Prague, který se v tomto roce stává oslavou českého předsednictví v Radě Evropské unie. Těšit se můžete na známé interprety i řadu nových hudebníků. Za všechny jmenujme romskou kapelu Mitsoura z Maďarska, domácí punkovou legendu Visací zámek či hudební uskupení Orka z Farských ostrovů. Tato skupina je zajímavá tím, že hraje na nástroje vytvořené z předmětů, které na ostrovní pobřeží zanesl příliv.
Začátek prázdnin (2. až 4. červenec) patří už patnáctým rokem festivalu Rock for People. Areál Festival parku v Hradci Králové navštíví každoročně více než 20 000 fanoušků rockové a populární hudby. Organizátoři jim pravidelně servírují opravdové hudební lahůdky v podání slavných zahraničních skupin. Letos bude na menu mimo jiné legendární britská skupina Placebo, španělská energická partička SKA-P či americký hudebně-vizuální cirkus Gogol Bordello.
Ve stejnou dobu bude v Karlových Varech zahájen 44. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary (3. až 11. července). Jedná se o jediný filmový festival kategorie A v České republice a také nejvýznamnější mezinárodní setkání filmařů ve střední a východní Evropě. Do Karlových Varů každoročně přiláká hvězdy stříbrného plátna i tisíce nadšených fanoušků. Filmové představení loňského ročníku (celkem 477 projekcí) například zhlédlo bezmála 11000 akreditovaných účastníků. K hlavním tahákům letošního ročníku bude určitě patřit trojice nevšedních titulů z posledního ročníku benátského festivalu -Wrestler, 35 panáků rumu a Sell Out!
Hudební festival rockové, folkové, etno hudby a alternativních hudebních stylů Colours of Ostrava (9. až 12. července) bývá pravidelně oceňován jako nejlepší hudební akce v České republice. Na několika pódiích v centru Ostravy totiž nabízí hudební koktejl, který uspokojí i toho nejnáročnějšího posluchače. Letos pořadatelé slibují účast takových hvězd hudebního nebe, jako je David Byrne, Maceo Parker či Jamie Cullum. Stejně jako loni budou moci všichni účastníci využít výhod karet Colours Plus umožňujících zvýhodněné vstupné do kulturních institucí nebo slevy na dopravu.

DLOUHODOBÉ AKCE

Program některých kulturních akcí je natolik bohatý, že ho organizátoři musejí rozprostřít do dlouhého časového horizontu. Diváci tak mají daleko větší šanci si z bohaté nabídky vybrat svého favorita. Dobrým příkladem dlouhodobého festivalu jsou Janáčkovy Hukvaldy (27. června-9. srpna). Festival každoročně nabízí koncerty symfonické i komorní hudby a představení sborového umění a operního divadla. V neopakovatelném přírodním prostředí amfiteátru v oboře a hradu Hukvaldy přináší hudbu publiku, které by za ní z různých důvodů nechtělo či nemohlo putovat do kamenných koncertních sálů.
Neméně atraktivní prostředí zámeckého parku a zákoutí historického městečka láká k návštěvě i Mezinárodní hudební festival v Českém Krumlově (17. července-22. srpna). Na koncertních pódiích 18. ročníku se představí plejáda vynikajících osobností hudebního světa. Z dosud potvrzených interpretů jmenujme například americkou sopranistku Renée Fleming či izraelského houslového virtuosa a dirigenta Schlomo Mintze. Více než 10 tisíc posluchačů si vyslechne bezmála tři desítky koncertů, vycházejících především z klasické hudby. Festival navíc letos rozšíří počet koncertních míst, na kterých budou interpretovány i jiné hudební žánry.
Prakticky po celý rok pak probíhá v Poličce kulturní festival na počest padesátiletého výročí úmrtí zdejšího rodáka – hudebního skladatele Bohuslava Martinů. Hlavní část programu proběhne od května do srpna v Tylově domě a městském muzeu. Hrát se budou převážně mistrovy symfonie a serenády.

***

The Czech Republic could be described as a cultural superpower. Every year, traditional cultural festivals extend their programmes, new festivals are born and other still await their conception. Thanks to this, the Czech cultural calendar, especially during the summer months, is more reminiscent of a telephone directory with culturallyminded people feverishly listing through it to find the right number. So let's take a look at just a few of the events that you should note down in your diaries.

FIREWORK DISP YS, RECORDS AND OPERA We begin our survey of major cultural festivals in the South Bohemian metropolis of Brno, where the multi-cultural festivities entitled Brno – City in the Centre of Europe will be held from May 23 to June 8. One of the most attractive parts of the festivities is the Ignis Brunensis international firework contest, which is held against the backdrop of the Gothic Cathedral of St Peter and St Paul, and Veveří Castle standing above Brno Dam Reservoir. In addition to the firework displays, the programme will include a city carnival, a dragon boat race, and theatre festival called Night of the Jugglers. From June 12 – 13, you should set your sights on Pelhřimov in the Vysočina Region as this town will set the scene for a fun festival of people intent on breaking both Czech and world records in all sorts of crazy disciplines. Th is year at the 19th Pelhřimov International Festival you can look forward to seeing history be made in sports like the long jump for riders on one-wheeled bikes and fork bending using brainpower. At the same time, the 51st Smetana Litomyšl International Opera Festival (June 12-July 6) is beginning in Litomyšl, which is only a few dozen kilometres to the north of Pelhřimov. After Prague Spring this is the second oldest music festival in the Czech Republic. It is also the biggest open-air festival of classical music in the country. Th is year the big names at the festival will include Magdalena Kožená, German soprano Amette Dasch and Slovenian violinist Anja Bukovec.

MUSIC AND FILM DELICACIES

One week later, from June 18-20, the 6th United Islands of Prague music festival will begin. Th is year, it will celebrate the Czech presidency of the European Union. You can look forward to hearing well-known performers as well as many who are new to the stage. Here we should mention the Roma band Mitsoura from Hungary, the domestic punk group Visací Zámek and the group Orka from the Faroe Islands. Th e last group are interesting in that they made their instruments themselves out of things washed up on the beach. Th e beginning of the summer holidays (July 2-4) will see the 15th Rock for People Festival in the Festival Park in Hradec Králové, which is visited every year by over 20,000 fans of rock and pop music. Th e organisers always ensure they serve their guests with real delicacies in the form of famous foreign groups. Th is year, the menu will include the legendary British group Placebo, the energetic Spanish group SKA-P and the American Gogol Bordello, known for their theatrical performances. At the same time, the 44th International Film Festival (July 3-11) will begin in Karlovy Vary. Th is is the only category A film festival in the Czech Republic and is also the most important international gathering of film-makers in Central and Eastern Europe. It attracts thousands of enthusiastic fans of the silver screen to this West Bohemian spa town every year. Last year, almost 11,000 accredited participants saw a total of 477 screenings. Th e main attraction this year will be three unusual titles from the last festival in Venice – Wrestler, 35 Shots of Rum and Sell Out! Th e Colours of Ostrava festival (July 9-12) – which features rock, folk, ethno and alternative music styles – is oft en rated as being the best music event in the Czech Republic. Several stages in the centre of Ostrava off er a music cocktail that will satisfy even the most demanding festival-goers. Th is year, the organisers promise that stars like David Byrne, Maceo Parker and Jamie Cullum will be taking part. Just as last year, all participants will be able to take advantage of the Colours Plus card giving them discounts on tickets to cultural institutions and public transport.

LONG EVENTS

Th e programme of some cultural festivals is so rich the organisers have to string the individual events out over a longer period. Visitors therefore have a far greater chance of choosing what they want to visit. One good example of this is the Janáček Festival in Hukvaldy (June 27-August 9). Every year, the festival off ers concerts of symphonic and chamber music, choir performances and operas. For those that don't like indoor concerts for one reason or the other, concerts are held in the inimitable natural surroundings of the amphitheatre at Hukvaldy Castle.

Th e chateau park and attractive old town of Český Krumlov also provide an attractive setting for a very popular international music festival (July 17-August 22). Th is year the 18th festival will attract a whole number of prominent personalities of the world of music. Th ose that have so far confirmed participation include American soprano Renée Fleming and Israeli violin virtuoso and conductor Schlomo Mintz. Over 10,000 visitors will be attending almost thirty concerts, which will be mainly of classical music. Th is year there will be more concert venues during the festival at which other kinds of music will be played. Th e cultural festival in Polička being held to mark the 50th anniversary of the death of Bohuslav Martinů lasts practically the whole year. Th e main part of the programme will be between May and August and will involve concerts in the Tyl House and Municipal Museum. Th e concerts will be mainly of the composer's symphonies and serenades.

Foto autor| Foto CzechTourism a archiv redakce

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz