Začal hudební festival Smetanova Litomyšl

16.6.2018   ČT D: / ČT Art   str. 1   20:00 Události v kultuře  Petra KŘÍŽKOVÁ, moderátorka   Události v kultuře 16. 6. 2018

Pro jubilejní 60. ročník, i ke 100. výročí založení Československa, vytvořila skupina umělců kantátu český poutník.Na její hudební motiv potom navazuje Smetanova výtvarná Litomyšl.

Čtyři věty, čtyři současní čeští skladatelé. Nejen to kantátu český poutník charakterizuje. Světová premiéra skladby zazněla na veřejnosti poprvé. Každý ze skladatelů napsal větu, která má 10 až 12 minut. Vzhledem k tomu, že byli vybráni čtyři skladatele dvou různých generací, je to také jistá mezi generační výpověď. Český poutník je společným dílem České filharmonie. Pražského filharmonického sboru a dětského pěveckého sboru jitro. O první uvedení skladby usiloval Jiří Bělohlávek. Byl to on, kdo navrhl v umělecké radě České filharmonie, že by právě tento náš nejlepší orchestr mohl skladbu v Litomyšli premiérovat. Český poutník je extra napsaná skladba pro tento festival, na první zkoušce je to překvapení, jak to celé zní, jak to vypadá.

Tématem putování se zabývají také výstavy Smetanovy výtvarné Litomyšle. Poutě, poutníci a cesta ke vzniku samostatného státu, to je téma životní cesty a cesty společnosti. Podtitul výstavy je turisté proti své vůli. Umělci nebyli členové konkrétní skupiny, nemalovali stejným způsobem, ale u všech platí, že byli nucení prchat, utíkat, vykořenit se a většina z nich dožila daleko od své vlasti. Letošní program Smetanovy Litomyšle se odehrává nejen na zámeckém nádvoří, ale i v pivovarském domě, zámecké jízdárně a Klášterních zahradách. Svátek vážné hudby, který každoročně přiláká až 20 000 návštěvníků, trvá do sedmého července.

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2022
Designed by: wwworks.cz