Života dílo Boženy Němcové vzbuzuje ohlas i v současné době

Search
Close this search box.

RÁDIO , Datum: 04.02.2020 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Strana: 3 , Země: Česko

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka

Kdybych měla volit tedy bych si přála narodit se znovu asi za 200 let, anebo ještě později, neboť nevím bude-li do té doby takový svět, v jakém bych já chtěla žít s rozkoší. Toto napsala Božena Němcová krátce před svou smrtí 200 let od narození největší české spisovatelky a zakladatelky novodobé české prózy, uplynulo právě dnes. Života dílo Boženy Němcové vzbuzuje ohlas i v současné době. Oslovilo i dokumentaristku Olgu Sommerovou, mimo jiné autorku dokumentu Nesmrtelná hvězda Božena Němcová, která je teď ve vysílání, dobrý den.

Olga SOMMEROVÁ, dokumentaristka, režisérka, spisovatelka

Dobrý den.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka

Kdyby se Božena Němcová narodila o 200 let později. Přišla by do světa, ve kterém by mohla žít s rozkoší, co myslíte?

Olga SOMMEROVÁ, dokumentaristka, režisérka, spisovatelka

Já myslím, že by se měl narodit trošku dřív než teď, ale je vidět, že těch 200 nebo 180 let po těch letech je tady Božena Němcová pořád takovou zářící pochodní, která vzrušuje svoji vzrušila své současníky, ale i ten její odkaz platí dál to pro mě je to prokletá básnířka a také autorka geniální babičky a fascinující korespondence. Je to pro mě taky politická disidentka a přední evropská emancipantka. Já myslím, že od Boženy Němcové, abych to vypočítat takový, že takovým uhelným kamenem českého feminismu, a to bylo pro mě důležité. Vlastně já bych ji dneska nazvala jako občanskou aktivistku. Ona se zajímala o politiku, o sociální věci a vlastně v té době to bylo naprosto neobvyklé a taky si myslím, že bychom se z ní dneska měli brát příklad z jejího charakteru, z jejího angažmá, z toho, že se nikdy nenechala zlomit, protože prostě navzdory všemu a té době která, v které žila a zachovala si svoji čest, a tak i vzdorovala, a proto si myslím, že Božena Němcová je taky příklad, v níž se nás českých žen, které jsme nerezignovali na touhu po svobodě jo, ona byla svobodomyslný člověk v dobách, kdy se to ještě nenosilo.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka

Vás osobnost Boženy Němcové přivedla nejen k natočení dokumentu, ale dokonce i k sepsání operního libreta v čem především je Božena Němcová inspirací v té dnešní době? Je to ta její svobodomyslnost?

Olga SOMMEROVÁ, dokumentaristka, režisérka, spisovatelka

Je to její svobodomyslnost samozřejmě a ať to, že se vlastně postavila té tehdejší společnosti je, že vytrvala, že nám dává příklad, že bychom se my takto měli chovat i dnes v dnešní době a to nejenom ženy, ale i muži. To znamená zachovat čistý svědomí, zachovat si charakter, a to je prostě možné jenom u lidí, kteří jsou skutečnými osobnostmi. A když jste se ptala na tu operu, tak já jsem napsala libreto, dokumentární libreto, ta opera už měla premiéru v roce 2017, hudbu napsala Lenka Nota a mi teď chystáme novou premiéru, která nové představení, které se bude, které bude mít premiéru v Národním festivalu Smetanova Litomyšl, hraje se 17. června a takže prostě jako pořád je tak silný inspirační zdroj Božena to její dílo, že jo. Třeba Babička je geniální, geniální dílo a já myslím, že to není četba pro děti, že by se neměla vnucovat dětem protože je to četba pro dospělý a já nevím vlastně pořád /nesrozumitelné/ dětem ve škole pustil /nesrozumitelné/ film z roku 71, který je tak krásný a takový už nikdy nebude natočen, že by ty děti mohly nejen k tomu, kdo byla Božena Němcová, protože byla babička přijít takovouhle jednoduchou cestou.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka

My budeme právě o díle Babička mluvit už za pár vteřin. Teď s námi byla dokumentaristka Olga Sommerová. Děkuju za to, na slyšenou.

Olga SOMMEROVÁ, dokumentaristka, režisérka, spisovatelka

Na shledanou.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka

Právě nesmrtelnost Božena Němcová si zajistila svou prózou Babička.

ukázka z prózy Babička

Jakého to očekávání, jakého radování na Starém bělidle. Děti vybíhali každou chvilku na cestu dívat se nejede-li už Václav. Tu konečně přijížděl ke stavení vozík. Babička už jede, rozlehlo se po domě. Pan Prošek, paní Bětka nesou na rukou kojence, dětí 2 velicí psové Sultán a Tyl. Všecko vyběhlo, všecko vyběhlo přede dveře vítat babičku.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka

Takto babičku načetla herečka Růžena Nasková. A my teď vítáme ve vysílání Martu Zemanovou, sběratelkou díla Boženy Němcové, a právě hlavně knížky Babička, dobrý den.

Marta ZEMANOVÁ, sběratelka titulu Babička

Dobrý den.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka

Od prvního vydání Babičky uplynulo 165 let tak, kolik knih Babičky vy teď máte momentálně ve své sbírce?

Marta ZEMANOVÁ, sběratelka titulu Babička

Ale to je taková materiální otázka. Babiček mám asi 325 řekněme, ale já se raduju z každý nový babičky, kterou získám no a abych měla radost úplně největší tak jsem si letos vydala svoji vlastní jubilejní Babičku. Jestli můžu říct o tom a napsala jsem do ní takový dodatek, který se jmenuje Babička Boženy Němcové je to skutečnost nebo sen.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka

Na to se chci přesně zeptat, jaká byla podle vás ta skutečná Babička Boženy Němcové. V čem se lišila od té knížky?

Marta ZEMANOVÁ, sběratelka titulu Babička

Tak já si myslím, že babička Boženy Němcové je zachycena docela věrně, ale ty její osudy tam jsou trošku zkreslené a přikrášlené bych řekla. Babička nedožila na Starém bělidle, což je hlavní takový rozdíl. Dožila u své mladší dcery Johanky ve Vídni, dožila se 71 let, takže docela úctyhodného stáří, no a já se v tom dodatku rozebírám rozdíly nejenom Babičky skutečné a Babičky knižní, ale i všech ostatních postav, které se tam vyskytují, takže Prošků nebo Pankrů, Barunky, jejich sourozenců Mancinky, Kristly, Viktorky.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka

To by bylo na dlouhé vyprávění, než by jsme, než bychom si řekli ty rozdíly. Olga Sommerová před chvílí říkala, že Babička podle ní není četba pro děti, že to je spíš knížka pro dospělé, co si o tom myslíte?

Marta ZEMANOVÁ, sběratelka titulu Babička

Já jsem to slyšela musím s tím souhlasit. Já teď jezdím už od listopadu na různé besedy a přednášky právě o Babičce a všem říkám, všem říkám přečtěte si Babičku teďko, když je vám 50 plus, protože teprve teď v ní najdete takovou tu moudrost, já se omlouvám já jsem na ulici.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka

Nevadí rozumíme dobře.

Marta ZEMANOVÁ, sběratelka titulu Babička

Z Vyšehradu do Památníku národního písemnictví, protože nejenom tento rok, alej hlavně dnešní den chci zasvětit Boženě Němcové a Babičce, takže tak trošku skřehotám a jsem tady, je tady strašná tma.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka

Ještě mi řekněte, jak se podle vás zrodil ten kult Babičky? Máme ještě minutku.

Marta ZEMANOVÁ, sběratelka titulu Babička

Kult Babičky, já si myslím, že ona ta knížka velice zahrála na takové národností srdce, na to národnostní uvědomění a já si myslím, že ona hodně pomáhala v takových těch doba zlých nebo takových těch dobách, kdy ten národ potřeboval povzbuzení. Proto taky třeba v prvním roce války v roce 40 vyšla babička 30×, a to není náhoda a babičku si brali i exulanti když, když opouštěli zemi a Babičku já si myslím aspoň, že to je pravda, podle babičky se snad Charlotta Masaryková učila česky a taky své dceři Alici poslala babičku do vídeňského vězení, takže já si myslím, že ta Babička je důležitá i dneska, a proto všem těm našim posluchačům říkám nesla jste Boženu Němcové jenom dneska, slavte jí celý rok a babičku si přečtěte i v důchodů a hlavně si se svými vnoučaty povídejte.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka

Říká Marta Zemanová sběratelka díla Boženy Němcové Babička. Děkujeme za váš čas, hezký den. Na slyšenou.

Marta ZEMANOVÁ, sběratelka titulu Babička

Ano, na shledanou.

Věra ŠTECHROVÁ, moderátorka

Teď už zprávy.

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz