Before you continue: briefly about the cookies that are used by our website

Cookies are small files being saved into your browser that are commonly used by most websites. They are useful both for you and for us.

On our website we use operational cookies that are necessary to ensure the functionality of the Web, analytical cookies for the collection and evaluation of data in Google Analytics service and Facebook Pixel and cookies of YouTube service, because on our Web you can replay videos primarily uploaded on YouTube.

In order to ensure an efficient and pleasant functioning of our Web, we ask you for their permit. How we manage your personal data and more about the cookies we use, you can read here.

Smetana's Litomyšl

Castle Hill

It would take many days to thoroughly explore and leisurely savor everything that the Castle Hill has to offer. And this wouldn’t even include the castle exhibition! Let’s go through a number of spots that you just can’t miss when visiting the festival.

PLESKOT

TIP: Did you know that that Litomyšl Castle’s cellars are hiding a wax Heart for Václav Havel?

the Castle Cellars

/ wine cellar and art gallery

Olbram Zoubek

/ exhibition in the castle cellars

A Heart for V. H.

/ exhibition in the castle cellars

Smetana’s birthplace

/ a visit to the Smetanas

the Piarist church and dormitory

/ towers welcoming you from afar

the museum

/ the Middle Ages underground

the Red Tower

/ the Middle Ages aboveground

the Portmoneum

/ Josef Váchal Museum

portrait gallery

/ view from arcades

Městská obrazárna patří do sálů litomyšlského zámku již celé století. Prvorepublikové sbírky obrazů místních malířů se rozrostly o další poklady českého malířství do dnešního počtu přesahujícího dva tisíce uměleckých děl. Za vše hovoří zvučná jména autorů: Jan Zrzavý, Emil Filla, Josef Čapek, Václav Boštík, Josef Váchal, Max Švabinský, Julius Mařák, Antonín Dvořák, Josef Matička, Otokar Kubín, František Tichý, Ludmila Jandová, Bohdan Kopecký, Karel Šťastný, Viktor Faltis a další!

Většina autorů pochází z okolí Litomyšle či zde zanechala osobní stopu. Například Max Švabinský se ženil v místním kapitulním chrámu a obdivoval krásu schodiště, které k němu stoupá.

General Partner

Sign up for our newsletter
(in Czech):

© Smetanova Litomyšl 2022
Designed by: wwworks.cz