Co byste neměli v programu přehlédnout

Až na vrcholky Alp (14. června)

Čajkovského Klavírní koncert b moll je světoznámou, ikonickou skladbou. Podle efektního začátku, ať už jde o výraznou patetickou melodii hranou orchestrem nebo o hutné akordy, které současně hraje pianista, ji pozná snad každý. Alpská symfonie Richarda Strausse začíná nenápadněji. Je to symfonická báseň, která spojuje zvukomalebné obrazy do příběhu. Posluchač je postupně vtažen do představy, že jde na horskou túru. Richard Strauss byl mistrem instrumentace a v Alpské symfonii doslova namaloval velkolepé, neopakovatelně krásné plátno. Rozhlasoví symfonikové se svým bavorským šéfdirigentem Alexanderem Liebreichem, který takové výlety vysoko do hor zná velmi dobře, přinesou na zámecké nádvoří provedením pozdně romantické barvité skladby ze samého počátku dvacátého století velkou porci až pohádkové fantazie.

Händelův Mesiáš (18. června)

Kdo by neznal slavný sbor „Hallelujah“. Zejména v monumentální romantizující podobě se stal opravdovým světovým hitem. Je to chvalozpěv o Králi králů a Pánu pánů, který poprvé zazněl před 280 lety. Händelův Mesiáš. Arcidílo evropské hudební kultury. Dokonalé, velkolepé i niterné. Text reflektuje Bibli. Věřící křesťan si i sem promítne téma lásky, téma celého letošního festivalu. Všichni posluchači se pak díky podání Václava Lukse a barokního orchestru Collegium 1704 s jeho sborem mohou těšit na dokonalé, živoucí, živé a životné rozeznění partitury s tisíci odstínů, melodií a emocí.

A znovu láska... (20. a 21. června)

Letní slunovrat, to je začátek léta, nejkratší noc roku, noc magická. Jiří Pavlica umí takové nálady svou vemlouvavou harmonizující hudbou podpořit. Ale na koncertě jeho Hradišťanu se rozezní nejen Svatojánské vigilie, ale i nové pásmo ke stému výročí básníka Jana Skácela. Protože mu věříme, víme, že můžeme čekat působivou hudbu podepřenou hlubokou krásou veršů. Navíc s přesahem k duchovnímu poselství o lásce, jak je čteme v biblické epištole Korintským od apoštola Pavla.

Čajkovského Pátá s Filharmonií Brno (26. června)

Koncert Filharmonie Brno nenabízí jen Čajkovského Pátou, ale také nádherně povzbuzující Fanfáry pro obyčejného člověka od amerického klasika Aarona Coplanda, které se člověku už nikdy nevytratí z paměti, a mimořádně melodický Houslový koncert brněnského rodáka Ericha Wolfganga Korngolda, skladatele, který dal základy americké filmové hudbě. Neoposlouchaný program, tak jak jsme ostatně u tohoto orchestru zvyklí.

Hvězdy operního nebe – Erwin Schrott (30. června)

Co by byla Smetanova Litomyšl bez opery! A co by byla opera bez barytonistů… Jen přehlídkou vysokých tónů? To by bylo málo. Mezinárodně uznávaný pěvec Erwin Schrott ovšem nabídne nejen hlubší polohu svého hlasu a charakterní role z oper od Mozarta, Gounoda a Verdiho, ale také pěknou porci jihoamerické hudby, včetně Piazzollova nového tanga. Vždyť pochází z Uruguaye.

Mysterium času & Leningradská (2. července)

Dmitrij Šostakovič je největší symfonik dvacátého století a monumentální a naléhavou sedmou ze svých patnácti symfonií, zvanou Leningradská, postavil nadčasový pomník nejen obráncům města, ale z odstupu všem, kteří trpí za válek, kteří čelí agresi a brání se zlu, opaku lásky. Miloslav Kabeláč je velký český symfonik, který v padesátých letech podobně sugestivním způsobem nastavil zrcadlo režimu: čas je totiž to jediné, na co ani diktátoři nedosáhnou.

Petr Veber, KlasikaPlus.cz

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz