Smetanova Litomyšl

Informace o vracení vstupného

V důsledku restriktivních opatření proti šíření koronavirové nákazy je nucena řada pořadatelů rušit letošní kulturní akce. 63. ročník Národního festivalu Smetanova Litomyšl se však konat bude.

Velmi nám záleží na tom, aby návštěva festivalu byla co nejbezpečnější. Pokud byste se před návštěvou pořadu necítili dobře, neriskujte prosím nakažení ostatních. Abyste nemuseli litovat ztraceného vstupného, vrátíme Vám je. Prožíváme společně mimořádné období, věříme, že toho nezneužijete. S požadavkem na vrácení vstupného se nejpozději v den konání pořadu obraťte na naše festivalové centrum, tel. 461 616 070, nebo postupujte podle pokynů níže.

Děkujeme za ohleduplnost a těšíme se společně s Vámi na zážitek účasti na „živých“ koncertech.

Vaši pořadatelé Smetanovy Litomyšle

Jak vrátit vstupenky

Vstupenky zakoupené u prodejce (předem rezervované nebo bez rezervace)

Nárok na vrácení vstupného je třeba předložením originálu vstupenky uplatnit výhradně v místě nákupu, vstupné vrací ten prodejce, jemuž byla provedena úhrada vstupenek (hotově, kartou přes terminál). Vstupenky není možno vrátit na jiném prodejním místě! V případě zrušeného prodejního místa vrací platbu centrální kancelář Ticketportal (IRSnet CZ s.r.o., Politických vězňů 15, Praha 1), kam je vstupenky třeba fyzicky doručit.

Vstupenky zakoupené v předprodejní kanceláři Smetanovy Litomyšle (Festivalové centrum)

V předprodejní kanceláři Smetanovy Litomyšle lze vrátit výhradně vstupenky tam zakoupené.

Vstupenky zaplacené elektronicky po internetu

Vstupné uhrazené elektronicky (převodem z účtu, kartou přes platební bránu) se vrací návratovou transakcí automaticky na tentýž účet, z něhož bylo zaplaceno. To platí pro vstupenky doma vytištěné (HOMEticket) i pro vstupenky elektronicky zaplacené a následně vyzvednuté v prodejním místě. Ke zrušení nákupu je třeba kontaktovat přímo prodejní síť Ticketportal: help@ticketportal.cz

Vstupenky uhrazené převodním příkazem na fakturu
  • V případě vstupenek zakoupených v síti Ticketportal je třeba fakturu spolu s oskenovanými vstupenkami zaslat na e-mail: rezervace@ticketportal.cz
  • V případě vstupenek zakoupených přes předprodejní kancelář Smetanovy Litomyšle je třeba fakturu spolu s oskenovanými vstupenkami zaslat na e-mail:  tickets@smetanovalitomysl.cz
Vstupenky zakoupené na dobírku

Oskenované vstupenky s prosbou o vrácení vstupného pošlete na e-mail:  tickets@smetanovalitomysl.cz

V případě nejasností dotazy zasílejte na e-mail: tickets@smetanovalitomysl.cz, případně volejte na tel. 461 616 070 nebo 602 457 338.

Markéta Kutová

festivalové centrum
461 616 070
tickets@smetanovalitomysl.cz

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2021
Designed by: wwworks.cz