Smetanova Litomyšl

partneři

staňte se naším partnerem

Zvažujete spojení své značky s festivalem Smetanova Litomyšl? Chcete jej podpořit a stát se jeho součástí? Národní festival patří mezi nejprestižnější kulturní akce, podporu si zaslouží a pro poskytovatele může být i velmi dobrou investicí. 

Ačkoli partnerství může plnit přímou reklamní roli ve vztahu k produktům, spojení názvu společnosti s Národním festivalem Smetanova Litomyšl prezentuje spíše prestiž, společenskou odpovědnost, v neposlední řadě signalizuje též finanční zdraví a prosperitu.

Partneři festivalu objednávají u pořadatele poskytnutí reklamních služeb, mohou však festival i obdarovat. Za poskytnutí veřejné prezentace zaplatí sjednanou částku, resp. poskytnou nepeněžní protiplnění, jehož hodnota se započte. Náklady na reklamu jsou v plné výši uznatelným nákladem z hlediska daně z příjmů. Darované prostředky jsou darem na kulturní účely ve smyslu ustanovení §20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu, je možné je odečíst od základu daně až do 10 % jeho výše.

Partner má právo užívat spojení s festivalem ve vlastních reklamních aktivitách. Pořadatel festivalu prezentuje značku partnera v reklamní kampani, vedené v několika vlnách. Četnost a významnost umístění log je určena stupněm partnerství podle výšky plnění. Přímá marketingová reklama produktů je pak umožněna v rámci průběhu festivalu formou výstavy výrobků, pořádáním soutěží, uspořádáním svého „Dne“ ve Festivalových zahradách a podobně. Tyto aktivity jsou hrazeny zvlášť.

Součástí reklamního plnění jsou v dohodnutém množství i bezplatné vstupenky na festivalové pořady a možnost přednostního nákupu vstupenek využitelných pro vlastní významné hosty – obchodní partnery, dodavatele, klienty, ale i zaměstnance. Doplněny mohou být pozvánkami do VIP centra a na raut, partner však může uspořádat také vlastní společenské setkání v atraktivních festivalových prostorách.

Zvažujete spojení své značky s festivalem Smetanova Litomyšl?

Pro podrobné informace či rovnou k domluvení schůzky kontaktujte Evu Piknovou.

Eva Piknová

ředitelka komunikace 724 505 099
eva.piknova@smetanovalitomysl.cz

děkujeme
partnerům

Generální partner

Oficiální partneři festivalu

Oficiální partneři

Generální mediální partner festivalu

Hlavní mediální partner festivalu

S podporou

S podporou

Reklamní partneři festivalu

Reklamní partneři festivalu

Reklamní partneři festivalu

Reklamní partneři festivalu

Mediální partneři

Generální partner
Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz