Search
Close this search box.

Smetanova Litomyšl

historie festivalu

lorem ipsum dolor sit amet

Již od roku 1946 je v rodišti zakladatele české národní hudby Bedřicha Smetany, starobylé východočeské Litomyšli, pořádán velký festival klasické hudby Smetanova Litomyšl.

Je zákonité, že Litomyšl vždy oceňovala Smetanův dějinný odkaz a jeho jménem nazvala nejvýznamnější městské stavby, lokality i kulturní svátky: na přání občanů nese hlavní náměstí jméno Smetanovo (od r. 1990), v r. 1905 byla otevřena nová divadelní a koncertní budova jako Smetanův dům, při příležitosti 100. výročí narození skladatele v r. 1924 byl odhalen jeho pomník a v Litomyšli poprvé vystoupil kompletní soubor opery pražského Národního divadla a zazpívala největší česká pěvkyně Ema Destinnová.

více...

  • Již před druhou světovou válkou se rýsoval plán pořádání smetanovských hudebních slavností, podobných bonnským (L. van Beethoven), či salcburským (W. A. Mozart). Hned v roce 1945 se na základě iniciativy Svazu českých výkonných hudebních umělců začal chystat první ročník a ve dnech 22. a 23. června 1946 se konaly dva koncerty České filharmonie s dirigentem Rafaelem Kubelíkem pod označením „Hudební slavnosti Smetanova Litomyšl I.“.

  • V následujících letech však festival nepokračoval a k založení pravidelné tradice došlo až při příležitosti 125. výročí narození Bedřicha Smetany v roce 1949. Dějištěm festivalu se stal krásný areál litomyšlského zámku s přírodním amfiteátrem a akusticky dokonalým II. nádvořím.

  • Zprvu byl festival zaměřen monotematicky – hrála se výhradně hudba Bedřicha Smetany a stálým hostujícím souborem bylo pražské Národní divadlo. Později byly na festival přizvány i další operní ansámbly – z Brna, Ostravy a Bratislavy a v r. 1965 zde poprvé zazněla i tvorba jiného skladatele (E. Suchoň – Svätopluk).
  • V období let 1966 – 1973 Smetanova Litomyšl nebyla pořádána a k obnovení její tradice došlo až v dalším jubilejním roce -1974. Sedmdesátá léta pak přinesla průlom v dramaturgii, neboť vedle hudby Smetanovy se začala pravidelně objevovat i hudba jiných, zejména českých a slovanských autorů. Díla Dvořáka, Janáčka, Martinů, Fibicha, ale i Čajkovského a Prokofjeva byla vítaným programovým zpestřením, avšak teprve na sklonku 80. let se počal festival otevírat i žádané hudbě Mozartově, Verdiho a dalších světových skladatelů.

  • V té době však přišla i mírná stagnace diváckého zájmu a po listopadu 1989 vyvstaly otázky, jak dále. Městskému úřadu se podařilo vytvořit nový tým organizátorů, zřídil Nadaci festivalu Smetanova Litomyšl (dnes Smetanova Litomyšl, o.p.s.) a výrazně podpořil nový festivalový model – festival dramaturgicky rozmanitější, rozsáhlejší co do délky trvání i počtu pořadů, lépe obsazovaný účinkujícími. V současnosti se tak Smetanova Litomyšl koná na sklonku června a začátkem července po dobu až 25 dní, během nichž se uskuteční kolem čtyřicítky hlavních pořadů a bohatý doprovodný program. Dramaturgie se více otevřela, kromě oper různých autorů jsou součástí programu oratoria, pěvecké recitály, instrumentální koncerty a dokonce i divadelní představení.

  • Festival se stal skutečně hodnotnou kulturní aktivitou s promyšleným dlouhodobým dramaturgickým záměrem, vycházejícím nejen z přenesených stávajících inscenací, ale i z unikátních hudebně-inscenačních projektů, ať již vlastních či spoluvytvářených. Díky tomuto trendu se k festivalu obrátil zájem odborné kritiky a Smetanova Litomyšl se stala pojmem i pro hudební odborníky. V roce 1995 se stala generálním partnerem festivalu Česká spořitelna; vstup silného partnera znamenal řádové navýšení rozpočtu a díky tomu i možnost zkvalitnit divácké zázemí. Pro II. zámecké nádvoří byla navržena a vyrobena unikátní zastřešovací konstrukce, která dokáže v případě nepříznivého počasí neslyšně, třeba i během probíhajícího koncertu, zakrýt celé hlediště. Od roku 1996 je také pravidelně na II. nádvoří pro diváky instalováno zvýšené hlediště. O tom, že se nový model osvědčil, nejlépe svědčí divácký zájem. Na většinu pořadů bývají vstupenky záhy vyprodány a průměrná obsazenost hledišť přesahuje 95 %.

skryté

1950
2. ročník festivalu

27. - 29. května

více...

1950
rok Jiráskových oslav

nezapočítávaný ročník

5. - 8. července

více...

1951
3. ročník festivalu

4. - 6. července

více...

1952
4. ročník festivalu

3. - 5. července

více...

1953
5. ročník festivalu

2. - 4. července

více...

1954
6. ročník festivalu

1. - 3. července

více...

1955
7. ročník festivalu

6. - 8. července

více...

1956
8. ročník festivalu

5. - 7. července

více...

1957
9. ročník festivalu

4. - 6. července

více...

1958
10. ročník festivalu

3. - 5. července

více...

1959
11. ročník festivalu

25. - 26. června

více...

1960
12. ročník festivalu

7. - 9. července

více...

1961
13. ročník festivalu

7. - 8. července

více...

1962
14. ročník festivalu

6. - 7. července

více...

1963
15. ročník festivalu

3. - 5. července

více...

1964
16. ročník festivalu

26. - 27. června

více...

1965
přerušení tradice

„pro dnešek nejsou typické již velké slavnosti s masovou účastí diváků“

více...

1966-1973
17. ročník festivalu

28. - 30. června

více...

1974
vynechaný ročník

zájezd Národního divadla odvolán z důvodu vystupování v rámci celostátní spartakiády

více...

1975
18. ročník festivalu

26. - 27. června

více...

1976
19. ročník festivalu

24. - 26. června

více...

1977
20. ročník festivalu

30. června - 2. července

více...

1978
21. ročník festivalu

29. června - 1. července

více...

1979
22. ročník festivalu

13. - 15. června

více...

1980
23. ročník festivalu

26. - 28. června

více...

1981
24. ročník festivalu

25. - 27. června

více...

1982
25. ročník festivalu

24. - 26. června

více...

1983
26. ročník festivalu

22. - 23. června

více...

1984
27. ročník festivalu

21. - 23. června

více...

1985
28. ročník festivalu

27. - 29. června

více...

1986
29. ročník festivalu

26. - 28. června

více...

1987
30. ročník festivalu

24. - 26. června

více...

1988
31. ročník festivalu

23. - 25. června

více...

1989
32. ročník festivalu

15. - 17. června

více...

1990
33. ročník festivalu

28. - 30. června

více...

1991
34. ročník festivalu

26. června - 5. července

více...

1992
35. ročník festivalu

25. června - 4. července

více...

1993
36. ročník festivalu

23. června - 3. července

více...

1994
37. ročník festivalu

22. června - 2. července

více...

1995
38. ročník festivalu

20. - 30. června

více...

1996
39. ročník festivalu

25. června - 6. července

více...

1997
40. ročník festivalu

19. června - 5. července

více...

1998
41. ročník festivalu

24. června - 5. července

více...

1999
42. ročník festivalu

15. - 25. června

více...

2000
43. ročník festivalu

21. června - 1. července

více...

2001
44. ročník festivalu

20. - 30. června

více...

2002
45. ročník festivalu

20. června - 5. července

více...

2003
46. ročník festivalu

17. - 27. června

více...

2004
47. ročník festivalu

17. června - 4. července

více...

2005
48. ročník festivalu

16. června - 4. července

více...

2006
49. ročník festivalu

15. června - 1. července

více...

2007
50. ročník festivalu

18. června - 5. července

více...

2008
51. ročník festivalu

12. června - 6. července

více...

2009
52. ročník festivalu

11. června - 5. července

více...

2010
53. ročník festivalu

10. června - 4. července

více...

2011
54. ročník festivalu

14. června - 8. července

více...

2012
55. ročník festivalu

13. - 30. června

více...

2013
56. ročník festivalu

13. června - 6. července

více...

2014
57. ročník festivalu

11. června - 5. července

více...

2015
58. ročník festivalu

9. června - 3. července

více...

2016
narodil se B. Smetana

Na masopustní úterý, 2. března 1824, se sládkovi zámeckého pivovaru v Litomyšli narodilo jedenácté dítě. Konečně syn!

1824
počátky smetanovské tradice

Smetanovská tradice v Litomyšli nevznikla pouze proto, že se zde Smetana narodil. Smetanův kult se v Litomyšli rozvíjel od 70. let 19. století zvláště zásluhou vysokoškoláků, soustředěných ve spolku „Akademikové".

více...

1870-1942
Smetanova Litomyšl I.

„Vaše a naše myšlenka pořádati každoročně v Litomyšli hudební festival je tak krásná, že se budeme snažiti o její uskutečnění přes všechny překážky, které vyvstaly, sotva že vešlo ve známost, že Litomyšl míní festival pořádati.“

více...

1946
1. ročník

„Od původního plánu uspořádat pouze představení Dvou vdov na louce u tzv. Černé hory se upustilo a byl přijat velkorysejší plán.“

více...

1949
kompletní přehled ročníků Smetanovy Litomyšle

vyhledávání v databázi

   
   


fotografie

dokumenty

monitoring médií

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2024
Designed by: wwworks.cz