Informace o vracení vstupného

V důsledku restriktivních opatření proti šíření koronavirové nákazy je nucena řada pořadatelů rušit letošní kulturní akce. 63. ročník Národního festivalu Smetanova Litomyšl se však konat bude.

Velmi nám záleží na tom, aby návštěva festivalu byla co nejbezpečnější. Pokud byste se před návštěvou pořadu necítili dobře, neriskujte prosím nakažení ostatních. Abyste nemuseli litovat ztraceného vstupného, vrátíme Vám je. Prožíváme společně mimořádné období, věříme, že toho nezneužijete. S požadavkem na vrácení vstupného se nejpozději v den konání pořadu obraťte na naše festivalové centrum, tel. 461 616 070, nebo postupujte podle pokynů níže.

Děkujeme za ohleduplnost a těšíme se společně s Vámi na zážitek účasti na „živých“ koncertech.

Vaši pořadatelé Smetanovy Litomyšle

Neodehraje-li se z důvodu špatného počasí či jiných nepředvídatelných situací alespoň 20 minut z plánovaného pořadu, vzniká držitelům vstupenek nárok na vrácení vstupného v plné výši.

Vstupenky zakoupené u prodejce (předem rezervované nebo přímo zakoupené)

Nárok na vrácení vstupného je třeba předložením vstupenky uplatnit výhradně v místě nákupu, vstupné vrací ten prodejce, jemuž byla provedena úhrada vstupenek. Vstupenky není možno vrátit na jiném prodejním místě. V případě platby fakturou je třeba se vstupenkami předložit také kopii faktury. Podle individuální dohody s prodejcem lze zaslat potřebné dokumenty také e-mailem. Kontakty naleznete na seznamu Prodejních míst.

Vstupenky zakoupené v předprodejní kanceláři Smetanovy Litomyšle (Festivalové centrum)

V předprodejní kanceláři Smetanovy Litomyšle lze vrátit výhradně vstupenky tam zakoupené.

Vstupenky zaplacené elektronicky na internetu či po telefonu

Vstupné uhrazené elektronicky se vrací návratovou transakcí automaticky na tentýž účet, z něhož bylo zaplaceno. 

V případě nejasností dotazy zasílejte na e-mail: tickets@smetanovalitomysl.cz, případně volejte na tel. 461 616 070 nebo 602 457 338.

Michaela Holásková

festivalové centrum
461 616 070
tickets@smetanovalitomysl.cz

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz