Dobré změny prospívají všem

30.6.2018   Haló noviny   str. 4   Z kultury (the)  

Právě probíhající 60. ročník Národního festivalu Smetanova Litomyšl (SL) lze historickým průběhem a uměleckou orientací, také obecnou popularitou vzájemně srovnávat s prestižní přehlídkou Pražské jaro (PJ). Ovšem také naopak! Obě události u nás nemají souměřitelné dění, třebaže avizovaný podzimní brněnský janáčkovský festival svou ojedinělou programovou šíří i uměleckým záběrem bude pravděpodobně rovněž velmi podnětný a osobitý.

Výrazně – zejména dramaturgicky – je vyprofilována rovněž blížící se akce ve Znojmě. Proběhne ve dnech 12. – 29. července. Naopak následný českokrumlovský Mezinárodní hudební festival (MHF) programově ani interpretačně ani letos nic mimořádně osobitého nepřipravuje, pokud snad dokonce nedojde k případným redukcím programu.

Festivalu PJ jsme věnovali větší pozornost před týdnem, tentokrát již připojujeme pouze oficiální souhrnné hodnocení, jež nedávno vydala Česká tisková kancelář (viz samostatný blok).

Nynější podoba PJ, pod jejímž zrodem je spolupodepsán loni zesnulý prezident festivalu Jiří Bělohlávek, se kromě tradiční vrcholné úrovně interpretační výrazně orientuje na svébytnější dramaturgickou linii. Výraznější pozornost věnuje také mladšímu publiku, což lze vnímat jako jev veskrze pozitivní. Neznamená však ústup od tradičních hodnot. Naopak je prospěšně rozšiřuje. Publikum PJ proměny kvituje pozitivně, struktura návštěvníků se omlazuje, zájem veřejnosti zvyšuje. Je to ostatně jev dlouhodobě typický i pro SL.

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz