Smetanova Litomyšl

Klub přátel a mecenášů Smetanovy Litomyšle v otázkách a odpovědích

Co dělat, když se chci stát mecenášem Smetanovy Litomyšle?

Jednoduše kontaktujte Barboru Krejčí, telefonicky (724 063 039) nebo e-mailem (barbora.krejci@smetanovalitomysl.cz). V e-mailu uveďte informace nezbytné k uzavření darovací smlouvy (celé jméno, adresa trvalého bydliště, datum narození nebo IČO, výši darované částky), obratem Vám bude zaslán návrh darovací smlouvy a po Vašem odsouhlasení Vám bude smlouva zaslána fyzicky k podpisu.

Mecenášem se stáváte v okamžiku připsání Vašeho daru na účet Smetanovy Litomyšle.

Je možné darovanou částku odečíst z daní?

Ano, a to podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu v platném znění pro fyzické osoby, resp. podle ustanovení § 20 odst. 8 téhož zákona pro osoby právnické.

Podle § 15 lze od základu daně z příjmu fyzické osoby odečíst dar, který činí minimálně 1.000 Kč nebo 2% základu daně. Maximálně je možné tímto způsobem odečíst 15 % základu daně (platné od ledna 2015).

Podle § 20 lze od základu daně z příjmu právnické osoby odečíst dar v minimální hodnotě 2.000 Kč až do výše 10 % ze základu daně (platné od ledna 2015).

Co je to VIP servis?

VIP hosté se prokazují speciálním razítkem na vstupence. Díky tomuto razítku mohou hodinu před pořadem a během jeho přestávek využít služeb VIP centra, ve kterém je k dispozici drobné občerstvení a toalety. Ve VIP prostorách mají mecenáši také jedinečnou příležitost setkat se s čestnými hosty festivalu. K VIP razítku náleží také tzv. parkovací karta (jedna parkovací karta na dvě VIP vstupenky), která svého držitele opravňuje k parkování jednoho vozidla v blízkosti zámeckého areálu. Obvyklá cena VIP servisu je příplatek 500 Kč k jedné vstupence, mecenášům nabízíme VIP servis zdarma podle výše poskytnutého daru.

POZOR: 

VIP servis je nabízen pouze k pořadům konaným na II. zámeckém nádvoří.

Jaký je rozdíl mezi VIP servisem a rautem?

Po některých pořadech se konají společenská setkání, rauty. Tyto rauty jsou pořádány v barvách patrona, resp. patronů příslušného pořadu. Ke vstupu do místa společenského setkání je nutné prokázat se pozvánkou, pouhé VIP razítko nestačí. Raut lze vnímat jako nadstavbu VIP vstupenky, spolu s VIP servisem je obvyklý příplatek k základní ceně vstupenky 1.500 Kč (resp. 2.000 Kč u galakoncertů). Mecenášům nabízíme pozvánky na raut (tzv. rautenky) v ceně 1.500 Kč za kus zdarma podle výše poskytnutého daru.

POZOR: 

Společenská setkání se zpravidla uskutečňují pouze ve spojení s pořady konanými na II. zámeckém nádvoří, nekonají se ale po každém takovém pořadu. O termínech konání rautů je pevně rozhodnuto v průběhu května.

Jak objednám vstupenky přednostně?

Obvyklý předprodej vstupenek na Smetanovu Litomyšl začíná vždy první středu v březnu. Je naším záměrem poskytnout mecenášům výhodu přinejmenším jednoho týdne, mecenáši jsou o konkrétních termínech včas informováni. Objednávky prosím zasílejte na e-mail barbora.krejci@smetanovalitomysl.cz. Do objednávky napište název a datum konání pořadu, počet žádaných vstupenek a zvolenou cenovou kategorii. Respektujte prosím početní limity pro přednostní nákup.

Odběr vstupenek a metodu platby lze vyřešit po individuální domluvě.

POZOR:

Objednávky zaslané po termínu nemusí být pořadatelem zcela vykryty!

Musí být moje jméno někde uváděno?

Nemusí. Při uzavírání darovací smlouvy se vždy mecenáše ptáme, zda si přeje své jméno uvést. Jeho přání zcela respektujeme.

Kdy dostanu festivalové tiskoviny a vstupenky?

Odběr vstupenek je předmětem individuální dohody. Lze je převzít osobně v předprodejní kanceláři Smetanovy Litomyšle, případně je odešleme na dobírku. Vstupenky jsou připraveny k expedici přibližně dva týdny po zahájení standardního předprodeje.

Festivalové tiskoviny tvoří programový leták (vychází v únoru), festivalový katalog (vychází v červnu) a festivalové noviny (zpravidla pět čísel vychází průběžně během samotného festivalu Smetanova Litomyšl). Každou z festivalových tiskovin odešleme na adresu mecenáše vždy v okamžiku, kdy budeme mít tyto materiály k dispozici.

Chtěl bych přednostní nákup vstupenek, ale předprodej už začal. Mohu přispět až na příští ročník?

Ano. Od okamžiku zahájení běžného předprodeje vstupenek na aktuální ročník je možné uzavírat darovací smlouvy vztažené k následujícímu ročníku.

POZOR:

Takto uzavřená smlouva daňově spadá do roku, kdy byla uzavřena!

Pokud zde nenacházíte odpověď na otázku, která Vás zajímá, ptejte se Barbory Krejčí:

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2021
Designed by: wwworks.cz