Člověk je malý, ale užaslý pozorovatel

Search
Close this search box.

12.6.2009 Lidové noviny str. 11 Kultura BLANKA FRAJEROVÁ
Do Litomyšle se v těchto dnech sjíždí kamiony obtěžkané nákladem železa, kmenů a traverz. To sochař Aleš Veselý osazuje město svými šestnácti sochami.
Jeden z nejvýznamnějších současných výtvarníků se po letech vrátil k práci na rozměrných sochařských projektech. Díla vytvořená ze železa, kamenů, traverz, řetězů a šroubů, jejichž názvy Vstup do Zákona, Dotyky a Distance, Zakřivený architráv… mají však mnohdy křehčího ducha než leckteré skleněné plastiky. Sochy budou z Litomyšle, kam je nainstaloval pro festival Smetanova Litomyšl, během jednoho roku postupně "mizet", expozice v zámeckém pivovaru potrvá do srpna.

* LN Jaká byla vaše reakce na nabídku vystavovat v Litomyšli svoji tvorbu v tak velkém rozsahu?

Rozsah, o kterém dnes mluvíme, vznikal teprve postupně. Z nabídky sice bylo jasné, že nepůjde o nijak malou výstavu, ale neměla ucelený koncept. Pro mne bylo velmi vzrušující od začátku vědět, že je tady prostor k nějakému budoucímu dobrodružství. To znamená možnost něco vymyslet, udělat.

* LN Měl jste alespoň jasno, jak by měla instalace vypadat?

Neměl. Představa, jaká bude podoba výstavy, souvisí právě i s jejím rozsahem. Vše záviselo na tom, kolik děl budu vůbec mít k dispozici. A to záleželo především na tom, jak se mi bude dařit tvořit nové věci. V počátku jsem měl k dispozici jenom asi deset soch, které již byly někde vystaveny, což pro mne nebylo zas tak zajímavé. V průběhu úvah o výstavě ovšem nastala po všech stránkách vzácná konstelace, která způsobila, že jsem se mohl pustit do nových věcí. K tomu je nutné mít také finance, což se vzácnou shodou náhod podařilo. To byl také hlavní spouštěcí impulz pro pracovní záchvat, který trval asi dva měsíce a při němž jsem pro tuto příležitost vytvořil deset nových soch.

* LN Vaše díla mají extrémní váhu. Je to jen konstrukční důvod, nebo tím vyjadřujete i nějaký myšlenkový pochod?

Váha děl je pro mne velmi důležitá, je součástí vyjadřovacího aparátu, přičemž nejde o samotnou váhu jako takovou. Je to vyjádření toho, že věci na světě jsou samy o sobě, jaké jsou ve své podstatě, a nelze je převádět do libovolného měřítka. Je to samozřejmě i fascinace přírodními ději a silami, které se odehrávají mimo nás v obrovských dimenzích a my jsme v poměru k nim malými, ale užaslými pozorovateli.

* LN Sochy mají své názvy a svého ducha. Můžete říci, jaký obsah a smysl do nich vkládáte?

Právě ten smysl sám o sobě.

* LN Vystavena budou starší i úplně nová díla. Na čem závisel jejich výběr?

Starší díla postupně ubývala úměrně tomu, jak přibývala nová. U výběru z dřívější tvorby jsem ale musel přihlížet k přání pořadatelů Smetanovy Litomyšle. Jejich požadavek například byl vystavit Kaddish, což bych já ani nemusel. V pivovaru, kde budou především projekty a modely, jsem chtěl představit zejména návrhy utopičtějších děl, jejichž realizace je bez finančního zázemí těžko uskutečnitelná.

* LN Nakolik vás při instalaci ovlivnil architekt Josef Pleskot?

Studie a výzkumy Josefa Pleskota v Litomyšli, které se zabývají čtením městského genu, jsou dlouhodobé a připadalo mi naprosto přirozené, aby právě on vytypoval místa, kde budou sochy umístěny.,Sochy jsme umístili do prostorů, které dosud nebyly obsazeny architektonickým nebo jiným významným způsobem,‘ jak říká Josef Pleskot. Když jsme spolu pak místa procházeli, nacházeli jsme společnou řeč. Řekl bych, že místo ovlivnění tu nastalo souznění. Modely a kresby jsou vystaveny v pivovaru, na jehož podobě se Josef Pleskot rovněž podílel.

***

Tuny umění pro Litomyšl

Mimořádný výtvarný projekt obohatí letošní 51. ročník festivalu Smetanova Litomyšl. Výstava nazvaná Aleš Veselý v prostorách Josefa Pleskota, zahájená 12. června, se neomezí pouze na prezentaci děl v místním zámeckém pivovaru. Do města bylo přivezeno i šestnáct monumentálních soch Aleše Veselého, z nichž několik vzniklo právě pro tuto příležitost.

Foto popis| Na hmotnosti záleží. "Váha mých děl odráží mou fascinaci přírodními ději a silami, které se odehrávají mimo nás," říká Aleš Veselý. Na snímku dole je plastika pro ondřejovskou hvězdárnu.
Foto autor| Foto ČTK – Al. Mlejnková a P. Králík

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz