Smetanova Litomyšl / místa konání

Zámek Nové Hrady

Asi 15 km od Litomyšle v malebné krajině stojí rokokový zámeček Nové Hrady. Vystavěl jej v letech 1774–1777 hrabě Jean-Antoin Harbuval de Chamaré podle návrhu tyrolského architekta Josefa Jägra ve stylu francouzských letních sídel. Během dalších let byl dokončen celý rozsáhlý areál, který se v původní podobě dochoval dodnes. Zahrnuje ornamentálně řešený park, zahradu s kruhovým altánem a velkým špýcharem, řadu hospodářských budov a drobné objekty jsou i v širokém okolí.

Zámek ve dvacátém století značně zchátral a v zuboženém stavu jej v roce 1997 od restituentů zakoupili manželé Magda a Petr Kučerovi. S neuvěřitelným nasazením celé rodiny se jim podařilo během relativně krátké doby zámku navrátit bývalou krásu „českých Versailles”. Dokázali zámek i celý areál naplnit činností a atraktivními expozicemi, přivést do něj návštěvníky. S vizí vysadili keře podle vzoru přírodních barokních divadel a po letech růstu do vysněné podoby divadlo nabídli k využití festivalu Smetanova Litomyšl.

Od roku 2012 zde festival pořádá letní stagionu s několikadenním uváděním speciálně nastudovaných inscenací oper barokních autorů. Večer v Nových Hradech vždy zahrnuje i prohlídku expozic, ukázky dobové zábavy a občerstvení.

Exkluzivnímu pocitu opravdové návštěvy vybraných hostů na zámecké slavnosti u majitelů panství přispívá malá kapacita, jednoho představení se může zúčastnit maximálně 120 osob. Pro ně jsou připravena nečíslovaná místa nejen v přírodním divadle, ale i v divadle na půdě špýcharu, kde se představení koná za nepříznivého počasí.

Vzhledem k tomu, že sem je třeba vystoupat po několikerém schodišti, a také v zahradách se návštěvníci pohybují po nezpevněných a nepříliš osvětlených cestách, není návštěva vhodná pro osoby se sníženou pohyblivostí.

Nové Hrady 1, Nové Hrady
Generální partner

Sign up for our newsletter
(in Czech):

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz