Smetanova Litomyšl / místa konání

Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže

Stavbu monumentálního kostela Nalezení sv. Kříže pro řád piaristů objednal majitel litomyšlského panství hrabě František Václav z Trauttmansdorffu. Autorem projektu a prvním stavitelem chrámu byl od roku 1714 významný barokní architekt Giovanni Battista Alliprandi, po jeho smrti dokončoval stavbu do roku 1722 František Maxmilián Kaňka. Na výzdobě chrámu se podílela řada významných barokních umělců, ovšem interiér značně utrpěl při opakovaných požárech. Ve dvacátém století kostel zchátral, socialistické zřízení nevěnovalo církevním objektům pozornost a bez potřebných oprav a údržby se piaristický chrám dostal do havarijního stavu. 

V roce 1972 byl pro veřejnost uzavřen a na své otevření čekal dlouhých čtyřicet dva let. V roce 2010 byla započata velkorysá rekonstrukce, financovaná z integrovaného operačního programu Evropské unie a chrám byl znovu vysvěcen kardinálem Miloslavem Vlkem v rámci slavné festivalové mše v roce 2014. Barokní výzdobu doplnila umělecká díla současného výtvarníka Václava Ciglera a expozice církevních děl ze sbírek diecézního muzea. Piaristický chrám je výraznou dominantou Litomyšle. Jeho navrácení do života města přineslo možnosti jeho využívání nejen k sakrálním účelům, ale i pro pořádání koncertů a dalších kulturních akcí.

Při pořadech Smetanovy Litomyšle je v chrámu vytvořeno hlediště pro 580 osob a dva vozíky. Kostel je charakteristický dlouhým dozvukem, pořadatelé se v něm snaží uvádět pořady, jímž tento typ akustiky vyhovuje. Poslech v chrámové lodi však není všude stejný, sektor C s obecně horší kvalitou je výrazně levnější,  v sektoru B a A nejsou sedadla číslovaná a je třeba vyhledat místo, které posluchači nejvíce vyhovuje. Doporučujeme proto si místo vybrat s co největším časovým předstihem.

Jiráskova, Litomyšl
Generální partner

Sign up for our newsletter
(in Czech):

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz