Smetanova Litomyšl / místa konání

Zámecké nádvoří

Nádherný zámek, který nechal v letech 1568–1581 postavit Vratislav z Pernštejna pro svoji manželku Marii Manrique de Lara, jakoby stavitel Giovanni Battista Aostalli de Sala předurčil k pořádání koncertů. Vnitřní zámecké nádvoří totiž opatřil nejen otevřenými arkádami, připomínajícími divadelní lóže, ale zejména vynikající akustikou. Když se pak v zámeckém pivovaru narodil hudební skladatel Bedřich Smetana, nemohlo být pochyb, že hudba je pro toto místo osudem. Festival Smetanova Litomyšl v zámeckém nádvoří pořádá koncerty a představení od svého počátku, první zde zazněla Smetanova opera Dalibor v roce 1949. Od toho samého roku se však datuje také touha pořadatelů i návštěvníků po možnosti nádvoří zastřešit za nepřízně počasí. To se podařilo až v roce 1998 a nyní se na období konání festivalu do nádvoří montuje unikátní výsuvná konstrukce, která splňuje zadání: za pěkného počasí koncert pod hvězdnou oblohou, za deště v zastřešeném sále. Jedinečná atmosféra, dostatečný komfort a skvělá akustika tvoří dokonalé zázemí pro umělecké výkony.

Jeviště má šířku 18m a hloubku podle potřeby 8, 10 nebo 12m. V závislosti na instalované hloubce a typu pořadu se mění i kapacita hlediště. To je tvořeno zvýšenou tribunou (zvýšení od 8. řady) a variabilními řadami před jevištěm. V maximální variantě pro koncert s malým obsazením účinkujících může mít až 1334 míst pro diváky. Akustika nádvoří však více vyhovuje koncertům s velkým orchestrem, kdy je pódium hlubší a nestaví se řada 1A a 1B. Tehdy je kapacita 1274 míst. Při oratoriích s velkým orchestrem a sborem je potřeba ještě více místa na pódiu a v hledišti se vynechávají i řady 3. a 4., kapacita se snižuje na 1186 míst. Při operách je orchestr umístěný před pódiem, nemohou se proto stavět řady 3. až 7. a kapacita je 1047 míst. Opery s rozměrnou scénou a velkou výpravou pak vyžadují až dvanáctimetrové jeviště a hlediště tvoří jen zvýšená tribuna, která začíná 8. řadou, kapacita je 975 míst. Všechny uvedené kapacity zahrnují 4 místa pro invalidní vozíky a 4 místa pro jejich doprovod.

V celém hledišti je výborný poslech i výhled, nicméně podle kvality jsou vytvořeny čtyři sektory. Nejlepší A zahrnuje místa ve středu zvýšené tribuny, sektor B+ jej obklopuje a okrajová místa patří do sektoru C. Nezvýšená část hlediště mezi tribunou a jevištěm je variabilní, ve středu je sektor B a okraje včetně předních řad tvoří opět C. Arkády v prvním patře jsou využívány pro VIP hosty a nejsou běžně v prodeji. 

Jiráskova 93, Litomyšl

Pořady v tomto místě

Generální partner

Sign up for our newsletter
(in Czech):

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz