Podporu umění a kultury bychom neměli zužovat na statistiku a finanční dopady

Search
Close this search box.

Česká spořitelna je generálním partnerem Národního festivalu Smetanova Litomyšl přes tři desítky let. O významu klasické hudby jsme si povídali s jejím generálním ředitelem Tomášem Salomonem.

Proč má podle vás smysl podporovat klasickou hudbu?
Protože hudba, umění a kultura nás kultivují a jsou člověku vlastní, není to žádná třešnička na dortu ale jedna ze základních lidských potřeb. A ačkoli ve známé Maslowově pyramidě potřeb „umění“ nebo „kulturu“ nenajdeme, existuje celá řada silných svědectví, například přeživších holokaustu, o tom, že právě schopnost vnímat a prožívat umění byla jedním z faktorů, který jim umožnil přežít v jinak nelidských podmínkách. Nechci se pouštět do planého filozofování, ale vlastně jsem si nad tou jednoduchou otázkou uvědomil, jak málo si ji klademe, respektive jak často podporu kultury vnímáme pouze skrze její měřitelné dopady – kolik návštěvníků přišlo na koncert, jak sponzoring posílí značku sponzora… Jsou to samozřejmě absolutně relevantní otázky, ale zároveň bychom neměli podporu umění a kultury zužovat jen na statistiku a finanční dopady. Umění patří mezi základní lidské potřeby a je projevem i podmínkou vyspělosti naší společnosti, a proto si zaslouží podporu ze strany státu i každé odpovědné firmy.
Které projekty klasické hudby Česká spořitelna podporuje?
Jsme v prvé řadě dlouholetým a tradičním partnerem České filharmonie. Vzhledem k tomu, že Spořitelna byla v roce 1885 iniciátorem a hlavním investorem stavby pražského Rudolfina, jsme s českou klasickou hudbou spojeni už takřka sto padesát let. Vazby mezi partnerstvím se Smetanovou Litomyšlí a Českou filharmonií si přitom obzvlášť ceníme, vzniká krásný synergický efekt. Spořitelna již od svého vzniku v roce 1825 podporuje prosperitu jednotlivců a komunit v regionech. Možnost být 32 let generálním partnerem festivalu dnes již světové úrovně právě v Litomyšli je pro nás skvělou příležitostí, jak tuto misi naplňovat i dnes.
Jakou hudbu máte rád?
Jakoukoli, která ve mě rezonuje a vzbudí pozitivní emoce. Nejsem přítelem hudebních škatulek ani kastování publika. Nadchne mne broadwayský muzikál, jazz i lidová nebo country muzika, miluju Mou vlast a nedám dopustit na první tři alba Olympiku. Jsem z generace, která velmi přísně nálepkovala fanoušky jednotlivých hudebních stylů, a tehdejší propasti mezi rockery, jazzmany a milovníky klasiky byly stejně nepřekročitelné jako dnešní příkopy mezi příznivci prezidentských kandidátů. Jsem rád, když můžeme přispět k prolínání stylů a bourání hranic mezi žánry. Tyto nové pohledy a objevování snad přispějí i k většímu porozumění mezi lidmi na společenské úrovni. Mám radost, že dramaturgie Smetanovy Litomyšle jde tomuto trendu naproti.
Na která představení Smetanovy Litomyšle se letos chystáte?
Osobně se chystám na zahajovací víkend, ale v programu mne toho zaujalo mnohem víc. Zejména všechny Smetanovy opery během jediného festivalu, což vzhledem k jubileu našeho hudebního velikána bude asi logický vrchol letošního ročníku. Jsem hodně zvědavý na Prodanou nevěstu v režii Ondřeje Havelky a moc se těším na programový kontrapunkt v podobě jazzových koncertů. Mám radost, že závěrečnou Korunovační mši Václava Jana Tomáška bude celebrovat Tomáš Halík.

INZERCE

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz