Působivá »šikmooká« Gilda, Julie, Louisa…

Search
Close this search box.

8.8.2015    Haló noviny    str. 4   Z kultury (the)    

Informaci o zahajovacím večeru letošního 24. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov (MHF) jsme přinesli v pondělí. Doplňujeme ji nyní podrobnějším připomenutím. Protagonistkou úvodního galavečera se stala (17. 7.) korejská koloraturní sopranistka Sumi Jo. Publikum fascinovala již před čtyřmi roky během Smetanovy Litomyšle.

Za pečlivě připraveného doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod citlivě a s jistotou vedenou taktovkou dirigenta Petra Vronského se umělkyně půvabná zjevem i vystupováním (ba i v soukromí!) výrazně prosadila také letos, a to hned od počátku produkce. Nasadila předpokládanou vysokou interpretační laťku, neboť jí to ojedinělé technické dispozice navzdory přibývajícímu věku (53) stále dovolují. Není mnoho koloraturních sopranistek, jež jsou dlouhodobě schopny tak neuvěřitelně odolávat nástrahám opotřebení hlasových orgánů.

 

Srovnání

 

Zatímco při litomyšlském provedení před čtyřmi roky se Sumi Jo zaskvěla více coby interpretka spíše lyričtějšího směřování, navíc s tak typickou asijskou výrazovou působivostí (činila tak i v totožném letošním českokrumlovském repertoáru), její hlasový fond se tentokrát blížil celkovým vyzněním spíše tradičně evropsky pojímané interpretační podobě, tedy stylu »velkoopernímu«. Lze to doložit porovnáním obou provedení krásné, leč náročné árie Gildy z 1. jednání Verdiho Rigoletta.

            Umělkyně jejím podáním vygradovala letošní umělecky vysoce hodnotné českokrumlovské hostování dokonale.

Ovšem již předtím se – podobně jako před čtyřmi roky v Litomyšli – dokonale prezentovala také árií Julie z 1. jednání Gounodovy opery Romeo a Julie. Tím nedávný operní večer zahájila na respektovatelně reprezentativní úrovni. Kvalitní pěvecká technika se – podobně jako tehdy v Litomyšli Hlas současné původem asijské umělkyně Sumi Jo může připomínat přesně vytvářenou intonační jistotou zejména starším generacím například někdejší mistrovství světoznámé Jarmily Novotné. Také její projev se totiž kdysi vyznačoval obdobně dokonale ohebnými, vylehčeně perlivými pasážemi, nejednou i s krásně propracovanými trylky či dalšími melodickými ozdobami. Korejka ovšem obdobně připomínala rovněž neméně disponovanou národní umělkyni Mariu Tauberovou – zejména v exaktně lehce prováděných výškách.

 

            – opět snoubila s přirozenou elegancí a asijskou jímavostí. Výjev titulní postavy ze 3. dějství Charpentierovy opery Louisa se slovy Depuis le jour bývá osvědčenou ozdobou obdobných vystoupení – svou funkci posluchačsky oblíbené árie zde skvěle splnila opět. Interpretka ji přednesla s porozuměním (například v rovině přirozeného frázování) a s mimořádně propracovanou artikulací. Podobně pojala i další své výstupy.

 

Tenorista ve stínu

 

Sopranistka Sumi Jo se v Českém Krumlově představila coby výsostně kvalitní interpretka vskutku mezinárodní úrovně. V jejím stínu ovšem citelně zůstaly některé výkony hostujícího italského tenoristy Danila Formaggii. V průběhu celého večera jí totiž byl partnerem – slušně řečeno – stěží »doplňkovým«. Ale o tom (i o jiném) až za týden.

 

Foto popis| Vyklenutě ohebný vokál Sumi Jo vynikajícím způsobem doprovodil kvalitně provedenými sólovými vstupy flétnista Mario Mesany v působivých společných kreacích.

Foto autor| FOTO – archiv MHF

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz