Smetanova Litomyšl má stále v prodeji vstupenky na 10 pořadů

Search
Close this search box.

Pár hodin po zahájení prodeje vstupenek měla Smetanova Litomyšl vyprodanou polovinu pořadů a po dalších pár dnech přibyly další. Vyprodáno ale rozhodně není. Stále jsou v nabídce atraktivní pořady jako Galakoncert Simony Šaturové a Petra Nekorance, opera Evžen Oněgin, koncert České Sinfonietty – Na cestě Evropou, Křest svaté Ludmily, Janáčkův Zápisník zmizelého a další. Navíc by organizátoři, podle postupného rozvolňování, mohli uvolnit do prodeje další vstupenky i na pořady, které již nyní v nabídce nejsou.

Piaristický kostel Nalezení sv. Kříže je unikátní prostor nejen po stránce architektonické, ale také po stránce sborové akustiky. A pokud se k tomu přidá mimořádné těleso, kterým Český filharmonický sbor Brno beze sporu je, a duchovní hudba několika století, hned máme na světě koncert Křest svaté Ludmily, na nějž posluchači dlouho nezapomenou. „Brněnský sbor nedávno oslavil 30 let od svého založení, a celou tuto dobu prokazuje, že jde o špičkové evropské těleso s řadou prestižních ocenění,“ upřesňuje umělecký ředitel Smetanovy Litomyšle Vojtěch Stříteský. Už jen provedení první skladby Jacoba Handla Nářky proroka Jeremiáše bude mimořádným zážitkem. Díla skladatele slovinského původu jsou totiž výrazově podmanivá s převahou harmonického myšlení nad kontrapunktem. Na festivalu uváděné Nářky jsou dvojsborovou kompozicí, takže návštěvníci budou mít možnost slyšet tuto zajímavou techniku, která se ponese z více míst chrámovou lodí. Na programu jsou ale také Duchovní moteta Antona Brucknera nebo Henryk Mikołaj Górecki. „V roce 1987 přiletěl na třetí návštěvu rodného Polska Svatý otec Jan Pavel II., jehož krédem bylo ,Totus Tuus‘ – Celý Tvůj (Marie, Bohorodičko, Matko Vykupitelova…). Na letišti papeže přivítalo první provedení Góreckého skladby na totožný text. My tuto krásnou kompozici festivalovým hostům letos nabízíme,“ informuje dále umělecký ředitel. Na závěr zazní skladba Petra Fialy, jejíž provedení je věnováno 1100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily. „Koncert bude oslavou i meditací ve velkolepém prostoru. Chorální umění bude provedeno na nejvyšší interpretační úrovni,“ láká na koncert Vojtěch Stříteský. Koncert Křest svaté Ludmily se uskuteční 8. července. 

Na hudební cestování Evropou zve 5. července orchestr Česká Sinfonietta. Tento koncert plně souzní s letošním mottem festivalu – Klíče od domova. Skladby, jež zazní, obsahují motivy příznačné pro různé evropské národy. Finlandia Jeana Sibeliuse nás provede přírodou, duchem Finska a jeho historií. „Už po pár tónech jako by člověk viděl polární záři, hluboké lesy či nádherná jezera. Finové tuto skladbu považují za svoji Mou vlast. Je to její přímý protějšek,“ uvádí Stříteský. Tóny další skladby možná posluchače vystřelí ze sedadel a roztančí. Irská suita Leroye Andersona vychází z motivů tamních tanců, písní a balad a je to skladba veskrze radostná a optimistická. Z Irska se vydáme jen kousek vedle – zavítáme do Anglie. Zazní rázný Slavnostní vojenský pochod Edwarda Elgara, který bývá například součástí programu BBS Proms v Royal Albert Hall. V Litomyšli bude chybět z jejich atmosféry asi jediné – mávání vlajek, které si diváci do hlediště nosí. S romantickými písněmi Henriho Duparca poputujeme do Francie. „Musím říct, že mě nejvíc dostává píseň Phidylé. Je o ženě, která hledá ve svém životě klid a pohodu. Každý den má určitý svůj rituál, svůj zvyk, že si sedne na místo, které je jí blízké. Povídá si sama se sebou a vždycky z toho svého vnitřního rozhovoru s Bohem odchází uvolněná a klidná, a to si myslím, že to je ta správná emoce, kterou chci do celého CD vtisknout,“ prozradila ve videu Janáčkovy filharmonie Ostrava Kateřina Kněžíková k čerstvému albu Phidylé. Právě Kateřina na Smetanově Litomyšli Duparcovy písně pro soprán a orchestr provede. O závěr koncertu se postará Igor Stravinskij a jeho suita z hudby k baletu Pták Ohnivák. Evropský výlet tak končí doma, v dětství, tématem slovanských pohádek. „Orchestr Česká Sinfonietta je na Smetanově Litomyšli vítaným hostem. Jeho výkon je vždy osvěžující, hrají v něm převážně mladí špičkoví muzikanti,“ sděluje umělecký ředitel. 

Už v roce 2019 měli diváci Smetanovy Litomyšle možnost se seznámit s mimořádnými talenty mladých umělců zapojených do projektu MenART. Po roční pauze je koncert akademie mentoringu a uměleckého vzdělávání opět v programu festivalu. V zámecké jízdárně 6. července přivítáme ty nejlepší z nejlepších v oborech klavír, housle, flétna a zpěv. Celý rok se společně se svými mentory a pedagogy, špičkovými interprety, věnovali výuce, a nyní jsou připraveni potěšit a nadchnout publikum na Smetanově Litomyšli. „Program je velmi široký. Zazní hudba starší, ale i hudba romantismu a 20. století,“ prozrazuje umělecký ředitel a pokračuje: „Kdo chce slyšet ty nejtalentovanější, budoucnost našich koncertních pódií, nenechte si koncert ujít. Neuplyne dlouhá doba a někteří tito mladí umělci dozrají a vyšvihnou se do interpretační špičky a budou u nás hrát na II. nádvoří.“ Smetanova Litomyšl se již dlouhodobě snaží, nejen v rámci hlavního, ale i doprovodného programu, dávat příležitost mladým talentům. Celým pořadem bude provázet fenomenální klavírista a současně mentor MenART Ivo Kahánek. „Mezi talentovaným žákem a profesionálním umělcem je jistě spousta rozdílů v dovednostech a zkušenostech, ale v jedné věci jsou, nebo by měli být, stejní: oba by měli cítit intenzitu vyjadřovanou hudbou,“ říká k MenARTu klavírní virtuóz.

Dalším pořadem, který koresponduje s mottem festivalu – Klíče od domova – je Janáčkův Zápisník zmizelého. „V první části přineseme např. Janáčkovu moravskou lidovou poezii v písních. Poté zazní dílo, na Smetanově Litomyšli dobře známé Sylvie Bodorové, která napsala cyklus Slovenských dvojzpěvů. Nicméně ústředním tématem je druhá polovina koncertu,“ vysvětluje Vojtěch Stříteský. V této části diváci vyslechnou jeden z nejkrásnějších, ale interpretačně nejobtížnějších cyklů Leoše Janáčka pro tenor, alt, tři ženské hlasy a klavír Zápisník zmizelého. Skladateli bylo podnětem dvaadvacet básní, které byly otištěny v brněnských novinách. Jejich autorem byl údajně syn vesnického sedláka. Ten jednoho dne potkal v lesích tajemnou cikánku, do níž se zamiloval. Rozhodl se proto opustit vlastní rodinu a se svou milou utéct. Autentičnost básní na Janáčka silně zapůsobila, ačkoliv bylo v roce 1997 jasně prokázáno, že autorem oněch veršů ve skutečnosti nebyl sedlákův syn, ale moravský básník jménem Ozef Kalda. Pro skladatele byla neznámá cikánka ztělesněním jeho milované Kamily Stösslové. „Vášnivého Janáčka uhranula textura příběhu, který vzývá krásnou cikánku Zefku, k napsání cyklu. V Litomyšli jsme ho provedli pouze jednou, protože pro tenor je to velmi náročná virtuosní záležitost. Nyní jsme jej zařadili i k 100. výročí prvního provedení,“ sděluje umělecký ředitel. Pěvec, který se tohoto nesnadného úkolu zhostí, je Jaroslav Březina, přední sólista Národního divadla Praha. Na klavír pak pořad doprovodí vynikající pianista Martin Kasík. Zápisník zmizelého je na programu 7. července v zámecké jízdárně.

Smetanova Litomyšl 2021 se uskuteční od 1. do 11. července, stejně jako doprovodná scéna Festivalové    zahrady. Vstupenky na festival jsou v prodeji na smetanovalitomysl.cz, v prodejní síti Ticketportal nebo na tel. čísle 461 616 070. Ohledně hygienických nařízení doporučují pořadatelé sledovat webové stránky festivalu. Situace se stále vyvíjí, a proto hosty nabádají, aby tyto sítě navštěvovali hlavně před začátkem Smetanovy Litomyšle.

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz