Smetanova výtvarná Litomyšl slibuje skvělou podívanou

Stalo se již pravidlem, že pověstný litomyšlský „hudební“ genius loci je v letních měsících doplňován výtvarným uměním. Děje se tak prostřednictvím přehlídky Smetanova výtvarná Litomyšl. Původně pouhá doprovodná akce Národního hudebního festivalu se postupem let osamostatnila a originálním způsobem obohacuje kulturní život města.

V letošním roce nabízí Smetanova výtvarná Litomyšl téměř dvě desítky výstavních projektů, které návštěvníci naleznou nejen v místních galeriích či muzeu, ale i pod širým nebem. K vidění jsou zde jak díla „starého“ umění, tak práce reprezentující nejnovější umělecké pozice. Velmi očekávaným výstavním projektem je druhý ročník open-air výstavy soch a objektů nazvané Plán B. Akce, kterou připravuje Městská galerie Litomyšl a nadační fond Bohemian Heritage Fund, představí díla jedenácti současných umělkyň a umělců – vyznavačů nejnovějších přístupů na poli dnešního sochařství. Pomyslným protipólem svrchu zmíněné přehlídky, jež bude k vidění na litomyšlských veřejných prostranstvích, je dlouho očekávaná výstava věnovaná Evě Kmentové a Olbramu Zoubkovi v Galerii Miroslava Kubíka. Prezentuje samostatnou tvorbu těchto sochařů od konce 50. do začátku 80. let, navíc hledá momenty vzájemné inspirace tvůrců, kteří byli rovněž životními partnery.

Městská galerie Litomyšl, která celý projekt Smetanovy výtvarné Litomyšle zaštiťuje, připravila kromě výstavy Plán B rovněž dva samostatné výstavní projekty v proslulém renesančním domě U Rytířů na Smetanově náměstí. Až do poloviny prázdnin je zde přístupná výstava věnovaná malíři Josefu Voleskému, litomyšlskému rodákovi, jenž se zabýval převážně malbou portrétů a krajin. Druhá polovina prázdnin bude patřit umělkyni Veronice Šrek Bromové. Výstava nazvaná Časy mezi Časy je odpovědí na její dlouholeté neúnavné výtvarné zkoumání média fotografie a posouvání jeho hranic.

Litomyšl je v posledních letech často skloňovaná v souvislosti s kvalitní architekturou. Proto nepřekvapí, že se značná část výtvarné Litomyšle odehrává v architektonicky zajímavých prostorách. Vedle již  vzpomenutého domu U Rytířů jde především o Galerii Pakosta, která připravila výstavu sklářky Andrey Staškové a fotografií Jaroslava Plocka zachycujících litomyšlské vernisáže. Regionální muzeum v Litomyšli, sídlící v budově někdejších piaristických škol, hostí výstavu Ivy Hüttnerové, White Gallery v Osíku obsadila díla Milana Housera, hotel Aplaus zabydlela práce uměleckého skláře Jiřího Pačinka, bývalou Augustovu tiskárnu (o její minulosti a snad zářné budoucnosti informují panely v přilehlé zahradě) zase díla uměleckého kováře Martina Drägera. V kostele Povýšení sv. Kříže se lze seznámit s částí portrétní galerie litomyšlských děkanů, zajímavým kulturním počinem je jistě i výstava prací žáků a učitelů výtvarné sekce Stipendijní Akademie MenART.

Martina Zuzaňáková,
Stanislav Vosyka

Přehled všech výstav na vytvarnalitomysl.cz

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz