„Smetanovy opery mě provází celý život“

Jiří Nekvasil absolvoval studium operní režie na hudební fakultě AMU u Ladislava Štrose. Na divadelní fakultě AMU se formou mimořádného studia paralelně věnoval také dramaturgii. Působil jako umělecký šéf, dramaturg a režisér ve Státní opeře Praha, také zastával post šéfa opery Národního divadla v Praze. Od roku 2010 je ředitelem Národního divadla moravskoslezského v Ostravě. Za svou dosavadní uměleckou kariéru realizoval kolem stovky operních a činoherních inscenací. Na letošní Smetanovu Litomyšl přijíždí divadlo s Rusalkou a také s Hubičkou, kterou režíruje právě Jiří Nekvasil.

Jste jedním z duchovních otců a zároveň aktivním tvůrcem projektu Smetana 200. Co nyní chystáte?

V příští sezoně to bude nová inscenace Dvou vdov, kterou nastuduje hudební ředitel opery Národního divadla moravskoslezského Marek Šedivý v režii slovinského tvůrce Rocca, který je však rovněž spojen dlouhou dobu s českým operním prostředím. V sezoně 2022/23 to bude nová inscenace Prodané nevěsty v mé režii. Ta vznikla v koprodukci se Slovinským národním divadlem v Lublani. Tam měla premiéru již v lednu 2019. Slovinské nastudování této inscenace se slovinskými pěvci a ve slovinštině se setkalo s velkým úspěchem a těším se na její „ostravskou verzi“! Na konci této sezony, v červnu 2023, to bude premiéra Dalibora, kterého připravujeme v koprodukci s Divadlem J. K. Tyla v Plzni. A pak už je před námi sezona 2023/2024! Ještě než zahájíme 2. března 2024 první cyklus, kdy budeme mít jedinečnou možnost během 10 dní vidět chronologicky všech 8 oper Bedřicha Smetany, představíme v obnovených premiérách s novým obsazením tři naše inscenace, které vznikly od roku 2014 – Čertovu stěnu, Branibory v Čechách a Tajemství. Všechny tři jsme již v Litomyšli představili hned po jejich premiérách (2014, 2016, 2017). Slavnostní operu Libuše chystáme realizovat jako jedinečný koprodukční projekt, mimo prostor našeho Divadla Antonína Dvořáka, pouze pro dvě výjimečná představení.

Mohl byste nějak charakterizovat váš vztah ke Smetanovi?

Obdiv, respekt, okouzlení! Přitom upřímně doznávám, ne vždy a všude zcela bez výhrad, někdy i s malým ironickým pousmáním, ale vždy velkou čistou láskou. Inscenovat je ohromné riskantní dobrodružství. Možnost proniknout dovnitř do těchto křehkých světů. Velká výzva! Smetanovy opery mě provází celý život, od dětství. Jako dítě (začalo to Prodanou nevěstou) a pak i jako gymnazista jsem statoval v ostravských smetanovských operních inscenacích (Hubička, Dalibor, Braniboři v Čechách). Při této příležitosti se ty opery, zejména místa, kdy jste na jevišti, naučíte nazpaměť. V roce 1984 se v Ostravě realizoval Smetanovský cyklus tak jako v tomto jubilejním roce i v pražském Národním divadle. Takže byla možnost všechna skladatelova díla vidět na jevišti a důvěrně je poznat. Na přijímací zkoušky na obor operní režie na pražskou HAMU jsem si jako jednu ze tří oper, jejichž režijní koncepci jsme si měli připravit, zvolil Smetanovo Tajemství, které mám moc rád! Během mých studií na HAMU, v druhé polovině 80. let minulého století, jsme s paní profesorkou Libuší Čechovou, za asistence knihy Zdeňka Nejedlého Zpěvohry Smetanovy, rozebírali v semináři operní režie všechna autorova díla. Dost jsem si pro sebe, i v pohledu na současnou inscenační a zejména až příliš rutinní a povšechnou provozní interpretaci, uvědomil a shrnul do následujícího, v té době až heretického názoru. „Máme-li se v interpretaci Smetanových oper dostat dál, bylo by nejlepší je několik let nehrát! Nehrát, a pak k nim přistoupit s novým pohledem, novou generací sólistů, dirigentů a režisérů!“ Ze Smetany, který se do roku 1989 hrál mnohem častěji a ve všech našich operních divadlech, se stal tak trochu rutinní provozní artikl. To se zejména stalo Prodané nevěstě a Hubičce. Bylo-li potřeba udělat změnu představení, „Prodanka“ nebo Hubička se vždycky nějak dala dohromady! Ze svátku a radosti se stal všední den a rutina. Proto považuji za potřebné, zdravé a velmi důležité napřít umělecké síly v Ostravě na realizaci Smetanovského cyklu 2024. Operní dílo Bedřicha Smetany je jedinečný úkaz. Všechny opery, včetně jeho prvotiny Braniboři v Čechách, jsou plnohodnotnými díly. V každém z nich skladatel vytváří jedinečný svébytný hudebnědramatický svět. Každá opera je žánrově jiná a originální. Jako by zároveň skladatel každou operou otevíral české opeře nové dveře a možnosti. Je to dílo racionální koncepce, a přitom neskutečné niternosti, vroucnosti a originality!

Který skladatel vám „sedí“ nejlépe a naopak?

Mou preferencí jsou díla 20. století. Jsem moc rád, že jsem měl možnost inscenovat opery Paula Hindemitha, Igora Stravinského, Sergeje Prokofjeva, Carla Orffa a Dmitrije Šostakoviče. Zajímavá byla i setkání s méně známými díly méně hraných skladatelů (E. W. Korngold, Alexander Zemlinsky, Manfred Gurlitt). Podstatná je pro mě česká opera a její pilíře – Martinů, Janáček, Smetana a Dvořák. Velmi mě zajímá nová tvorba. Tady byla a je pro mě obrovským obohacením a přínosem spolupráce s Ostravským centrem nové hudby. Společně od roku 2012 pořádáme v Ostravě jako bienále mezinárodní operní festival NODO (Dny nové opery Ostrava), pro který jsem měl možnost realizovat několik pozoruhodných nových oper či děl „klasiků“ nové hudby. Obecně rád inscenuji kvalitní díla, která nejsou příliš známá. Měl jsem štěstí inscenovat několik světových, českých či novodobých premiér. Je v tom velké dobrodružství, ale i odpovědnost. Máte jedinečnou možnost přesvědčit diváka neznalého věci o hudebních i jevištních kvalitách uváděného díla. Aby měl pocit nečekaného, obohacujícího setkání, které by byla škoda v životě minout. Posledních více než sto let operní divák většinově preferuje návštěvu děl, která již zná. A mě přitahuje možnost mu tento obzor postupně rozšiřovat. Na druhou stranu mám rád i svět verismu. Od Pucciniho jsem realizoval šest jeho oper. Také moc rád!

Jaká je nová Hubička?

Dělali jsme s láskou a plným zaujetím vše proto, aby byla niterná, lyrická, hravá, opravdová. Měla v sobě magii a mystiku, poezii a snovost, humor, nostalgii, touhu, stesk po dávno ztraceném světě. Aby byla jedním slovem krásná jako Smetanova hudba. A to vše abychom dokázali sdělit a zaujmout všechny smysly diváka i dnes na začátku třetího desetiletí 21. století. Věřím, že se to povede i v Litomyšli alespoň se stejnou intenzitou tak, jako na obou ostravských předpremiérách! Jak jsme ji pojali? Přijďte a uvidíte 10. července!

Jak se vám hraje v Litomyšli?

Poprvé jsem zažil atmosféru Smetanovy Litomyšle na vlastní kůži v roce 2003 a byl jsem naprosto okouzlen. Tento intenzivní silný vztah trvá dodnes. Do Litomyšle jezdíme a hrajeme zde velice rádi! I když každá inscenace nás zde staví před náročný a zodpovědný úkol, jak inscenaci zdárně transformovat do prostoru, který je naprosto odlišný od naší domácí scény. Zatímco naše divadlo je úzké a poměrně hluboké, v Litomyšli je to zcela naopak. Jsem moc rád, že se v posledních letech silně zintenzivnila spolupráce s Národním divadlem moravskoslezským. Jezdíme sem v poslední době častěji a jsem rovněž moc rád, že vedle operního souboru se zde, na II. zámeckém nádvoří, měl možnost poprvé v historii představit úspěšně náš soubor baletu a v roce 2019 i soubor opereta/muzikál. Jestli jsem to dobře spočítal, představení Hubičky bude již dvanáctou velkou operní inscenací v mé režii zde provedenou. Vedle ostravských inscenací to byly mé inscenace z pražského Národního divadla a Národního divadla Brno. Každé představení zde má jedinečnou atmosféru! Nemohu zapomenout na úžasný koprodukční projekt Opery Národního divadla a Smetanovy Litomyšle, novou inscenaci Smetanova Tajemství v roce 2006. Strávili jsme zde i týden závěrečných zkoušek a krásná intenzivní práce, v krásném prostředí, za krásného počasí byla korunována dvěma krásnými premiérami! Velká radost! A v 2019 nádherné ostravské hostování – nejprve dva večery s rockovou operou Jesus Christ Superstar a potom neskutečný večer s operou Dmitrije Šostakoviče Lady Macbeth Mcenského újezdu. Intenzivní, pohlcující, dechberoucí zážitek! Můj velký obdiv a dík uměleckému řediteli Smetanovy Litomyšle Vojtěchu Stříteskému za pozvání našeho operního souboru s tímto geniálním náročným operním dramatem.

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz