Společná minulost i budoucnost

Slavnostním zahajovacím koncertem si Smetanova Litomyšl společně s Českou filharmonií připomínají 75. výročí prvního hostování. Česká filharmonie (ČF), která tehdy slavila 50 let své existence, v Litomyšli hrála 22. a 23. června 1946. Tehdy mimo jiné provedla Smetanovu Mou vlast, s níž přijíždí i letos.

Rok 1946

Už to vypadalo, že Česká filharmonie na první ročník hudebního festivalu nedorazí z důvodu vysokých nákladů. Nakonec ale rada místního národního výboru (MNV) rozhodla „požádati Českou filharmonii, aby zájezd do Litomyšle a provedení koncertu ‚Mé vlasti‘ v Litomyšli uskutečnila. Vyžádá se však osobní vedení Mistra Kubelíka. Podmínky filharmonie přijaty.“ Obě strany si tedy plácly a Česká filharmonie nabídla kromě Mé vlasti ještě koncert se Smetanovými „švédskými“ symfonickými básněmi. Tehdy se začala psát historie Smetanovy Litomyšle. „Myslím, že jsme velmi fundovanou – třebaže pro mnohé možná překvapivou – informaci přinesli v knize ,Počátky festivalu Smetanova Litomyšl´. V ní je zcela exaktně popsáno a zdokumentováno, jak měsíc po konání 1. ročníku Pražského jara, v červnu roku 1946, přijela Česká filharmonie do Litomyšle zahájit ,Národní hudební slavnosti Smetanova Litomyšl’. O vznik Smetanovy Litomyšle se tehdy významnou měrou zasloužil tehdejší šéfdirigent ČF Rafael Kubelík. Bylo mu teprve dvaatřicet, ale již byl obecně respektovanou osobností – i v mezinárodním měřítku. Po únoru 48 ovšem emigroval a vše, co by jej připomínalo, mělo být vymazáno, zapomenuto. My dodnes například nemáme žádnou fotodokumentaci z onoho roku, není ani v archivu České filharmonie… Nakonec se až do 90. let tvrdilo, že Smetanovu Litomyšl založil komunista Zdeněk Nejedlý v roce 1949. To se při tom slavilo 125. výročí skladatelova narození! Obecně myslím, že jsme povinnosti a historii učinili zadost a žijeme více přítomností a budoucností,“ míní umělecký ředitel Smetanovy Litomyšle Vojtěch Stříteský.

Zájezd České filharmonie v roce 1946 byl nezapomenutelným zážitkem. Potvrzuje to i článek ve Stráži českého východu (IX. ročník, č. 22 z 28. 6. 1946). „Zájezd vyvrcholil večerním koncertem, k němuž se sjelo množství hudbymilovného obecenstva z celého okolí i okolních měst. Smetanova Má vlast zazněla pod Kubelíkovou taktovkou v plném lesku a slávě,“ píše se v něm. Na začátku července pak dorazil radě MNV milý dopis z České filharmonie. Mimo jiné v něm stálo: „Česká filharmonie považuje za povinnost poděkovati Vám touto cestou za pečlivou pozornost, kterou jste věnovali přípravě koncertu Č. filharmonie… Cítili jsme se ve Vašem prostředí i Vašem milém městě, každému hudebníku tak drahém, tak spokojeni, že budeme dlouho a rádi vzpomínati.“ A nejen toto hostování utkvělo umělcům České filharmonie v paměti. „Všichni dirigenti i sólisté, kteří s ČF v Litomyšli vystupovali, byli absolutně nadšeni. Jak z prostředí a okolí zámku, tak z ubytování v zámeckých apartmánech, vřelosti a obětavosti celého pořadatelského týmu festivalu a v neposlední řadě je uchvátila nádherná atmosféra celého festivalu,“ uvádí generální manažer České filharmonie Robert Hanč a pokračuje: „Orchestr jezdí do Litomyšle velmi rád. Pro členy je to většinou příjemná slavnostní tečka za celou sezonou. Během volných chvilek mezi zkouškami a koncerty se hráči kochají  krásami Litomyšle, před koncerty se soustředí na svůj výkon v nádherné zámecké zahradě či přímo na zámeckém nádvoří. Atmosféra koncertů pod širým nebem je vždy výjimečná, slavnostní, letní – přestože se jedná o open air koncert – akustika zámeckého nádvoří je velmi dobrá, což je pro orchestr opravdu důležité. Publikum v Litomyšli je vždy na koncerty soustředěné a zároveň neuvěřitelně vřelé.“

Rok 1996

Dostáváme se k dalšímu důležitému datu, roku 1996. „Pamatuji se, že bylo poměrně náročné přesvědčit tehdejší vedení České filharmonie, aby se k nám orchestr vrátil právě při příležitosti 50. výročí hostování a k 100. výročí založení. Nakonec se to podařilo možná i díky tomu, že jsme přislíbili, že budeme mít jeviště na nádvoří kryté střechou. To jsme sice měli, ale v neděli 23. června 1996 byla po předchozí průtrži mračen tak ukrutná zima, že jsme koncert museli uspořádat v Aukční hale. Nicméně je spravedlivé říci, že vyznění koncertu bylo nad očekávání skvělé a mnozí tehdy přítomní jej dodnes považují za je den z nejkrásnějších festivalových zážitků! Pak již bylo vyjednávání s managementem ČF snazší a náš první orchestr u nás dle možností hostoval. Ovšem k trvalé a systematické spolupráci ještě vedla dlouhá cesta,“ vzpomíná Vojtěch Stříteský a dodává: „Ale vyšlapali jsme si ji a já jsem upřímně šťastný, že nyní společně plánu jeme i na několik ročníků dopředu.“

Rok 2018

Pro obě instituce se stal důležitým rok 2018. „V novodobé historii spolupráce mezi festivalem a filharmonií vnímáme jako zásadní milník podepsání partnerské smlouvy na začátku roku 2018, kdy Česká filharmonie začala používat titul Partnerský orchestr Národního festivalu Smetanova Litomyšl. Touto dohodou se utvrdila vzájemná důvěra obou institucí a vůle společně přemýšlet o rozvoji spolupráce do budoucna,“ informuje obchodní ředitel České filharmonie Michal Medek. „Smetanova Litomyšl je opravdu ,Národním festivalem‘. Má a musí mít snahu spolupracovat s těmi nejlepšími možnými domácími interprety, sólisty, soubory a orchestry. A mimo jakoukoli diskuzi je Česká filharmonie prvním českým orchestrem! Pokud dnes mohou návštěvníci číst u jejího názvu též ,Partnerský orchestr Národního festivalu Smetanova Litomyšl‘, je to mimořádné ocenění naší práce i významu festivalu, který mu náš první orchestr přikládá. Přesto bych rád zdůraznil, že vedle dalších synergických efektů je a zůstane v hlavní roli naší spolupráce krásná muzika, a za to děkuji vedení České filharmonie i všem jejím skvělým hudebníkům,“ připojuje se Vojtěch Stříteský.

„S Litomyšlským festivalem nás mnohé spojuje a velmi dobře se nám spolupracuje, není proto divu, že bychom rádi naše partnerství nadále prohlubovali. Prozatím nechceme mnoho prozrazovat, asi ale nikoho nepřekvapí, že se úvahy o další spolupráci nedrží vždy jen symfonické hudby. Společné plány se také hodně dotýkají velkých oslav smetanovského výročí v roce 2024, které společně soustřeďujeme v projektu Smetana 200. V tomto projektu jsou Česká filharmonie a Smetanova Litomyšl v rolích spolutvůrců a ústředních hybatelů,“ prozrazuje Michal Medek. „Musím se vrátit až do roku 1924 – tehdy si celá země připomínala 100. výročí narození Bedřicha Smetany a k nám, do jeho rodiště, zavítala v dubnu Česká filharmonie. Přednesla – jak se asi rozumí samo sebou – Mou vlast. Jsem velmi rád, že se nyní v mocném oblouku času přibližujeme oslavám 200. výročí, a že na jejich přípravách s Českou filharmonií  spolupracujeme v nejlepší shodě,“ říká závěrem Vojtěch Stříteský.

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz