Bach XXII | 
Oddíl VI, 15 – 17: Bach učitel, teolog, vizionář a završitel epochy

Kino Sokol

18.
června 2022
10:30
17. června 2022

Každé projekci v kině Sokol předchází přibližně 15minutový úvod
prof. Jaroslava Tůmy a římskokatolického kněze, profesora Univerzity v Opole
P. Grzegorze Poźniaka.

„Bachova hudba nám nabízí paprsky vhledu do trýznivých zkušeností, které zažil jako sirotek, osamělý dospívající i truchlící manžel a otec. Jeho hudba jej ilustruje, což je ostatně také jeden z důvodů, který jí propůjčuje věrohodnost a obrovskou sílu. Především však slyšíme radost a potěšení z toho, jak oslavoval divy vesmíru a tajemství bytí…“

John Eliot Gardiner


18. 6. / 10.30, 14.30 a 18.30
Kino Sokol


Oddíl VI, 15 – 17: Bach učitel, teolog, vizionář a završitel epochy

10.30 hodin
15/ Bach završitel epochy a vizionář
Preludium a fuga c moll BWV 546 / 1723-29
Kánonické variace BWV 769 / 1747
Preludium a fuga e moll BWV 548 / 1727-31

14.30 hodin
16/ Bach – teolog a učitel I
Třetí díl klavírních cvičení, Varhanní mše neboli
Dogmatické chorály (malé verze chorálů) / 1739
Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit BWV 672
Christe, aller Welt Trost BWV 673
Kyrie, Gott heiligere Geist BWV 674
Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV 675
Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV 677
Dies sind die heiligen zehn Gebot BWV 679
Wir glauben all an einen Gott BWV 681
Vater unser im Himmelreich BWV 683
Christ, unser Herr, zum Jordan kam BWV 685
Aus tiefer Not schrei ich zu dir BWV 687
Jesus Christus, unser Heiland BWV 689
Passacaglia c moll BWV 582 / 1708-12

18.30 hodin
17/ Bach – teolog a učitel II
Třetí díl klavírních cvičení, Varhanní mše neboli
Dogmatické chorály (velké verze chorálů) / 1739
Preludium Es dur BWV 552a
Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit BWV 669
Christe, aller Welt Trost BWV 670
Kyrie, Gott heiligere Geist BWV 671
Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV 676
Dies sind die heiligen zehn Gebot BWV 678
Wir glauben all an einen Gott BWV 680
Vater unser im Himmelreich BWV 682
Christ, unser Herr, zum Jordan kam BWV 684
Aus tiefer Not schrei ich zu dir BWV 686
Jesus Christus, unser Heiland BWV 688
Fuga Es dur BWV 552b


fotogalerie

místo konání / Kino Sokol

Litomyšlská sokolská jednota již sice biograf neprovozuje, i pod správou města se mu však dostalo vzletné rekonstrukce a moderního vybavení.

Více o místu konání Kino Sokol

V tomto ročníku se konaly tyto akce:

Carmina Burana & Obrázky z výstavy      10. 6. 2022 / 20:00
Carmina Burana & Pictures at an Exhibition      10. 6. 2022 / 20:00
Czech Philharmonic Piano Trio      10. 6. 2022 / 17:00
Klavírní trio České filharmonie      10. 6. 2022 / 17:00
Magical Inspiration – Johann & Antonio      11. 6. 2022 / 15:00
Magické inspirace – Johann & Antonio      11. 6. 2022 / 15:00
That Dream of Love...      11. 6. 2022 / 19:30
Ten lásky sen...      11. 6. 2022 / 19:30
Love in the Time of Romanticism      12. 6. 2022 / 14:30
Láska za časů romantismu      12. 6. 2022 / 14:30
BACH XXII | Bach nonstop      12. 6. 2022 / 10:00
Bach XXII | 
Oddíl I, 1 – 3: Bachovo mládí
     13. 6. 2022 / 10:30
Po Čajkovského b moll až na vrcholky Alp      14. 6. 2022 / 19:30
J. S. Bach: Umění fugy      15. 6. 2022 / 20:00
J. S. Bach: The Art of Fugue      15. 6. 2022 / 20:00
Zbigniew Preisner: Requiem for my friend      16. 6. 2022 / 20:30
Zbigniew Preisner: Rekviem za mého přítele      16. 6. 2022 / 20:30
Gala Musical      17. 6. 2022 / 20:30
Gala muzikál      17. 6. 2022 / 20:30
Jan Kučera: Perníková chaloupka      18. 6. 2022 / 13:30
Jan Kučera: Hansel and Gretel      18. 6. 2022 / 13:30
Jan Kučera: Perníková chaloupka      18. 6. 2022 / 16:00
Jan Kučera: Hansel and Gretel      18. 6. 2022 / 16:00
Georg Friedrich Händel: Mesiáš      18. 6. 2022 / 19:30
Georg Friedrich Händel: Messiah      18. 6. 2022 / 19:30
K2 – Dvakrát Kateřina      19. 6. 2022 / 14:30
Sólo pro 100 smyčců III.      19. 6. 2022 / 19:30
Bach XXII | 
Slavná Mše svatá
     19. 6. 2022 / 09:00
Solo for 100 Strings III      19. 6. 2022 / 19:30
K2 – Twice Kateřina      19. 6. 2022 / 14:30
And Love Again... & Midsummer Vigils      20. 6. 2022 / 20:00
A znovu láska... & Svatojánské vigilie      20. 6. 2022 / 20:00
And Love Again... & Midsummer Vigils      21. 6. 2022 / 20:00
A znovu láska... & Svatojánské vigilie      21. 6. 2022 / 20:00
Ensemble Esperanza      22. 6. 2022 / 19:30
Večer na zámku v Nových Hradech - Il Farnace      22. 6. 2022 / 20:00
Ensemble Esperanza      22. 6. 2022 / 19:30
Jaroslav Tůma
varhany
vstup na projekce je volný

tickets

presale from 27th 4.

Oddíl VI, 15 – 17: Bach učitel, teolog, vizionář a završitel epochy 10.30 | část 15 14.30 | část 16 18.30 | část 17    

invitation

o pořadu

přehled interpretů

Jaroslav Tůma – odborný výklad

časté dotazy

Kam kupuji vstupenky?

Vstupenky je nutno pořídit pro koncert v kapitulním kostele Povýšení sv. Kříže (J. S. Bach: Umění fugy). Projekce a odborné výklady v kině Sokol i v kostele sv. Anny jsou veřejnosti volně přístupné v rámci projektu Bach XXII.

Musím stihnout vše?

Nemusíte. Výběr pořadů napříč celým „bachovským maratonem“ je čistě ve vašich rukou.

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz