Collegium 1704 – Perly českého baroka

Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže

5. července 2021

Tůmova intimní duchovní kantáta z roku 1750, napsaná na objednávku Marie Terezie, je zvukově střídmým protipólem opulentní a virtuózní Zelenkovy poslední mešní kompozice k svátku Všech svatých. Obě skladby vyslechneme v nastudování a provedení dirigenta Václava Lukse a jeho souborů Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704.

„Chrám Nalezení sv. Kříže znovu nabízí možnost ztišení, modlitby, církevních obřadů, slavností, koncertů. Slovy kardinála Miloslava Vlka při zdejší první mši – kloubí se zde kult a kultura.“

Arch. Marek Jan Štěpán

František Ignác Tůma

Stabat Mater


Jan Dismas Zelenka

Missa Omnium Sanctorum ZWV 21

fotogalerie

místo konání / Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže

Majestátnímu baroknímu chrámu vtiskla novou podobu moderní rekonstrukce. Nyní je tak místem k rozjímání, galerií i koncertním sálem.

Více o místu konání Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže
Helena Hozová
soprán
Aneta Petrasová
alt
Václav  Čížek
tenor
Tomáš Šelc
bas
C 290 Kč • B 490 Kč • A 690 Kč  

vstupenky

předprodej od 27. 4.

ve vstupenkovém balíčku

předprodej od 20. 4.
Počet přestávek: 0 Předpokládaný čas konce: 16.20

přehled interpretů

Helena Hozová / soprán Aneta Petrasová / alt Václav Čížek / tenor Tomáš Šelc / bas   Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704 Václav LuksDirigent

časté dotazy

Vozíčkáři
Vozíčkářům se snažíme vše co nejvíce zjednodušit. Pro nákup vstupenek proto kontaktujte přímo Jitku: nazdravetska@smetanovalitomysl.cz, +420 602 457 338.

Jak fungují sektory
Zakoupené vstupenky nejsou místenkami na konkrétní sedadlo. V rámci zakoupeného sektoru si divák volí místo sám, doporučujeme proto včasný příchod. Přístup do hlediště je umožněn hodinu před začátkem pořadu.

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2021
Designed by: wwworks.cz