Slavnostní koncert k 650. výročí založení Litomyšlského biskupství

Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže

26.
června 1994
15:00
25. června 1994

Petr Eben: Pražské Te Deum 1989
Antonín Dvořák: Biblické písně op. 99
Cyklus písní pro nižší ženský hlas s doprovodem orchestru na slova žalmů.
Instrumentace skladatel (1-5) a Jan Hanuš a Jarmil Burgauser (6-10).
Oblak a mrákota jest vůkol něho…
Skrýše má a pavéza má Ty jsi
Slyš, ó Bože, slyš modlitbu mou
Hospodin jest můj pastýř
Bože! Bože! Píseň novou…
Slyš, ó Bože, volání mé
Při řekách babylonských
Popatřiž na mne a smiluj se nade mnou
Pozdvihuji očí svých k horám
Zpívejte Hospodinu píseň novou
Leoš Janáček: Glagolská mše pro sóla, smíšený sbor, orchestr a varhany na staroslověnský text
Úvod
Gospidi pomiluj (Kyrie)
Slava (Gloria)
Věruju (Credo)
Svet (Sanctus)
Agneče Božij (Agnus Dei)
Varhany solo (Postludium)
Intrda

místo konání / Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže

Majestátnímu baroknímu chrámu vtiskla novou podobu moderní rekonstrukce. Nyní je tak místem k rozjímání, galerií i koncertním sálem.

Více o místu konání Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže

V tomto ročníku se konaly tyto akce:

Giuseppe Verdi: Aida      24. 6. 1994 / 21:00
Giuseppe Verdi: Aida      25. 6. 1994 / 21:00
Galakoncert      30. 6. 1994 / 19:30
Georges Bizet: Carmen      1. 7. 1994 / 21:00
Antonín Dvořák: Requiem, op. 89      2. 7. 1994 / 14:00
Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta      3. 7. 1994 / 14:30
Bernarda  Fink
mezzosoprán
Magdalena  Hajóssyová
soprán
Peter  Mikuláš
bas
Martin Turnovský
dirigent
Kühnův smíšený sbor
soubor
Symfonický orchestr Hlavního města Prahy FOK
soubor
Svensson Peter

tickets

presale from 27th 4.

invitation

přehled interpretů

Magdalena Hajóssyová – soprán, Bernarda Fink – alt, Peter Svensson – tenor, Peter Mikuláš – bas Dirigent: Martin Turnovský Kühnův smíšený sbor Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK

časté dotazy

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2023
Designed by: wwworks.cz