Představení proslulé taneční konzervatoře.

Tanečníci se vydávají na cestu osobního rituálu; v tanci jako jedné ze základních potřeb lidské existence. Poháněni impulsy, instinkty a dynamikou skupiny uvádí v život právě zrozenou tradici.