Nezapočítávaný ročník 1951

navigace
Průběh ročníku
Program ročníku
Tiskoviny
Fotografie
kompletní přehled ročníků Smetanovy Litomyšle

Zvláštní výjimku v historii Smetanovy Litomyšle činí rok 1951, rok Jiráskových oslav

Průběh ročníku

Vlastním Jiráskovým oslavám předcházelo otevření výstavy Jirásek a Litomyšl, řada přednášek, divadelních her zdejších souborů, promítání filmu Filosofská historie natočeného v Litomyšli, tradiční studentský Majáles atd. Oslavy vyvrcholily ve dnech 5. – 8. července zájezdovým představením činohry Národního divadla s Janem Žižkou a Vojnarkou. Součástí byl i balet Filosofská historie od Zdeňka Vostřáka a Janáčkovy Lašské tance. Byl také položen základní kámen k pomníku Aloise Jiráska.

Tento ročník ukázal, že návštěvnost operních představení byla vyšší než činoher. Obecenstvo si operní žánr natolik oblíbilo, že v programu Smetanovy Litomyšle bylo třeba nadále pokračovat a rozvíjet ho. Pochybnosti těch, kteří nevěřili, že vážná hudba přiláká tolik posluchačů, aby mohl festival prosperovat, se nepotvrdily.

Program ročníku

5. – 8. července

Alois Jirásek: VOJNARKA
Madlena – Marie Vášová, Marie Glázrová, Jeník, Jakub Vojnar – Václav Vydra, Antonín Havel – Jiří Dohnal, Miroslav Doležal, Jeho matka – Marie Ježková, Jan Hruška – František Smolík, Bětka – Jarmila Krulišová, Martin – Josef Mixa, Drtina – Emil Bolek, Brožek – Theodor Strejcius, Hospodská – Milada Smolíková, Mariánka – Jitka Součková
Režie: Antonín Dvořák
Scéna: Arnošt Paderlík a Eduard Tomek
Kostýmy: A. Paderlík

Leoš Janáček: LAŠSKÉ TANCE
Z. Šemberová, H. Holečková, I. Keplerová, A. Landa, J. Blažek, V. Jílek, O. Stodola a baletní soubor
Choreografie a režie: Saša Machov
Dirigent: Frant. Škvor
Kostýmy a dekorace: A. Strnadel

Zbyněk Vostřák: FILOSOFSKÁ HISTORIE
Slečna Elis – N. Hajdašová, Frybort – V. Jílek, Vavřena – O. Stodola, Špína – A. Landa, Zelenka – J. Ludvík, Paní domácí – H. Holečková, Márinka – B. Rendlová, Rollerka – V. Ždichyncová, Roubínek – M. Šťastný, Paní Roubínková – Z. Zabylová, M. Kácová, Lotty – N. Sobotková, Fricek – L. Rubanovičová, Lenka – I. Keplerová, Kmoníček – E. Gnyp
Libreto: Jan Rey
Choreografie: S. Machov
Dirigent: K. Nedbal
Výprava a kostýmy: Věra Fridrichová

Leoš Janáček: MORAVSKÉ TANCE
K. Černý, Z. Vaněk, M. Šťastný, L. Ogoun, F. Doleček, V. Zoubek, J. Petřík, K. Nedbal, V. Ždichyncová, I. Švingerová. J. Lošťáková, F. Vandasová, A. Drahotská, M. Vinklerová, A. Burianová, J. Svobodová, V. Michlová, M. Barašová, J. Malkovová, M. Krňanská, V. Jelínková, D. Kořínková, M. Vavřínová, J. Dolečková
Choreografie: S. Machov
Dirigent: J. Bubeníček
Výtvarník: J. Kropáček

Čtvrtek 5. a pátek 6. července

20.15 hodin
Alois Jirásek: JAN ŽIŽKA
Sigmund – Jiří Plachý, Náměstek legátův – Karel Dohnal, Michal, kanovník – Jiří Bělka, Vilém z Perštejna – Jiří Stejmar, Petr Strážnický z Kravař – František Smolík, Vaněk Černohorský z Boskovic – Bohumil Machník, Smil z Kunštátu – Antonín Boehm, Jan Lhotský ze Ptení – František Velebný, Hartneid z Lichtenštejna – Milan Mach, Vaněk – Bohuš Záhorský, Martin – Ladislav Pešek, Pipo Spano – Eduard Kohout, Kašpar Šlik – Karel Höger, Kapitán kumánský – Zdeněk Štěpánek, Komorník králův – Zdeněk Šavrda, Brněnské paní a panny – Hana Šrámková, Věra Joudová, Jitka Součková, Ema Černá, Zdeňka Černá, Irena Purkhartová, První posel – Václav Švorc, druhý posel – Josef Mixa, Jan Žižka z Trocnova a z Kalichu – Jaroslav Průcha, Jaroslav, Vojta, Jan Roháč z Dubé – Miroslav Doležal, Jan Laudát – Theodor Strejcius, Václav Strážnický z Kravař – Miroslav Horníček, Jan Hvězda z Vilemnic – Miroslav Kahoun, Jan Želivský – Jiří Dohnal, Mistr Křišťan z Prachatic – Bedřich Karen, M. Jakoubek ze Sříbra – Josef Kraus, Kněz Jan Rokycana – Miloš Nedbal, Prokop Závada – František Filipovský, Jakub helméř – Stanislav Neuman, ALeš, bývalý rychtář – František Kreuzman, Šimon od Bílého lva – Emil Konečný, Písař městský – Václav Švorc, Máří, sestra kněze Martina – Marie Vášová, sluha – Karel Nonner, Posel hradeckých – Vladimír Tomeš, Jar. Vojta, Mikát Brada Odraný – Jaroslav Průcha, Záviš Černý z Garbova – Josef Gruss, první měšťanka kutnohorská – Marie Burešová, druhá měšťanka kutnohorská – Lída Plachá, hejtman uherský – Theodor Strejcius, první uherský voják – Eduard Blažek, druhý uherský voják – Antonín Beba, třetí uheský voják – Viktor Rouba, Kateřina – Eva Klenová, Čeněk z Vartenberka – Arnošt Borovec, Jan Chudoba z Ralska – Ivo Niederle, Jan Městecký z Opočna – Vojta Novák, Hlas Kamenice – Bořík Procházka, Hrdoňka – Zdeněk Šavrda, Šilink – František Velebný, Pavel – Karel Pech, Vrah – Karel Hoher, Pražská měšťanka – Milada Smolíková, Stařena – Marie Ježková, Podruhyně – Luba Skořepová, Vítek – Josef Mixa, Podruh – Viktor Roubal

Tiskoviny

Zvláštní výjimku v historii Smetanovy Litomyšle činí rok 1951, rok Jiráskových oslav

Průběh ročníku

Vlastním Jiráskovým oslavám předcházelo otevření výstavy Jirásek a Litomyšl, řada přednášek, divadelních her zdejších souborů, promítání filmu Filosofská historie natočeného v Litomyšli, tradiční studentský Majáles atd. Oslavy vyvrcholily ve dnech 5. - 8. července zájezdovým...

Více...

Zvláštní výjimku v historii Smetanovy Litomyšle činí rok 1951, rok Jiráskových oslav

Průběh ročníku

Vlastním Jiráskovým oslavám předcházelo otevření výstavy Jirásek a Litomyšl, řada přednášek, divadelních her zdejších souborů, promítání filmu Filosofská historie natočeného v Litomyšli, tradiční studentský Majáles atd. Oslavy vyvrcholily ve dnech 5. - 8. července zájezdovým představením činohry Národního divadla s Janem Žižkou a Vojnarkou. Součástí byl i balet Filosofská historie od Zdeňka Vostřáka a Janáčkovy Lašské tance. Byl také položen základní kámen k pomníku Aloise Jiráska.

Tento ročník ukázal, že návštěvnost operních představení byla vyšší než činoher. Obecenstvo si operní žánr natolik oblíbilo, že v programu Smetanovy Litomyšle bylo třeba nadále pokračovat a rozvíjet ho. Pochybnosti těch, kteří nevěřili, že vážná hudba přiláká tolik posluchačů, aby mohl festival prosperovat, se nepotvrdily.

Program ročníku

5. - 8. července

Alois Jirásek: VOJNARKA
Madlena - Marie Vášová, Marie Glázrová, Jeník, Jakub Vojnar - Václav Vydra, Antonín Havel - Jiří Dohnal, Miroslav Doležal, Jeho matka - Marie Ježková, Jan Hruška - František Smolík, Bětka - Jarmila Krulišová, Martin - Josef Mixa, Drtina - Emil Bolek, Brožek - Theodor Strejcius, Hospodská - Milada Smolíková, Mariánka - Jitka Součková
Režie: Antonín Dvořák
Scéna: Arnošt Paderlík a Eduard Tomek
Kostýmy: A. Paderlík

Leoš Janáček: LAŠSKÉ TANCE
Z. Šemberová, H. Holečková, I. Keplerová, A. Landa, J. Blažek, V. Jílek, O. Stodola a baletní soubor
Choreografie a režie: Saša Machov
Dirigent: Frant. Škvor
Kostýmy a dekorace: A. Strnadel

Zbyněk Vostřák: FILOSOFSKÁ HISTORIE
Slečna Elis - N. Hajdašová, Frybort - V. Jílek, Vavřena - O. Stodola, Špína - A. Landa, Zelenka - J. Ludvík, Paní domácí - H. Holečková, Márinka - B. Rendlová, Rollerka - V. Ždichyncová, Roubínek - M. Šťastný, Paní Roubínková - Z. Zabylová, M. Kácová, Lotty - N. Sobotková, Fricek - L. Rubanovičová, Lenka - I. Keplerová, Kmoníček - E. Gnyp
Libreto: Jan Rey
Choreografie: S. Machov
Dirigent: K. Nedbal
Výprava a kostýmy: Věra Fridrichová

Leoš Janáček: MORAVSKÉ TANCE
K. Černý, Z. Vaněk, M. Šťastný, L. Ogoun, F. Doleček, V. Zoubek, J. Petřík, K. Nedbal, V. Ždichyncová, I. Švingerová. J. Lošťáková, F. Vandasová, A. Drahotská, M. Vinklerová, A. Burianová, J. Svobodová, V. Michlová, M. Barašová, J. Malkovová, M. Krňanská, V. Jelínková, D. Kořínková, M. Vavřínová, J. Dolečková
Choreografie: S. Machov
Dirigent: J. Bubeníček
Výtvarník: J. Kropáček

Čtvrtek 5. a pátek 6. července

20.15 hodin
Alois Jirásek: JAN ŽIŽKA
Sigmund - Jiří Plachý, Náměstek legátův - Karel Dohnal, Michal, kanovník - Jiří Bělka, Vilém z Perštejna - Jiří Stejmar, Petr Strážnický z Kravař - František Smolík, Vaněk Černohorský z Boskovic - Bohumil Machník, Smil z Kunštátu - Antonín Boehm, Jan Lhotský ze Ptení - František Velebný, Hartneid z Lichtenštejna - Milan Mach, Vaněk - Bohuš Záhorský, Martin - Ladislav Pešek, Pipo Spano - Eduard Kohout, Kašpar Šlik - Karel Höger, Kapitán kumánský - Zdeněk Štěpánek, Komorník králův - Zdeněk Šavrda, Brněnské paní a panny - Hana Šrámková, Věra Joudová, Jitka Součková, Ema Černá, Zdeňka Černá, Irena Purkhartová, První posel - Václav Švorc, druhý posel - Josef Mixa, Jan Žižka z Trocnova a z Kalichu - Jaroslav Průcha, Jaroslav, Vojta, Jan Roháč z Dubé - Miroslav Doležal, Jan Laudát - Theodor Strejcius, Václav Strážnický z Kravař - Miroslav Horníček, Jan Hvězda z Vilemnic - Miroslav Kahoun, Jan Želivský - Jiří Dohnal, Mistr Křišťan z Prachatic - Bedřich Karen, M. Jakoubek ze Sříbra - Josef Kraus, Kněz Jan Rokycana - Miloš Nedbal, Prokop Závada - František Filipovský, Jakub helméř - Stanislav Neuman, ALeš, bývalý rychtář - František Kreuzman, Šimon od Bílého lva - Emil Konečný, Písař městský - Václav Švorc, Máří, sestra kněze Martina - Marie Vášová, sluha - Karel Nonner, Posel hradeckých - Vladimír Tomeš, Jar. Vojta, Mikát Brada Odraný - Jaroslav Průcha, Záviš Černý z Garbova - Josef Gruss, první měšťanka kutnohorská - Marie Burešová, druhá měšťanka kutnohorská - Lída Plachá, hejtman uherský - Theodor Strejcius, první uherský voják - Eduard Blažek, druhý uherský voják - Antonín Beba, třetí uheský voják - Viktor Rouba, Kateřina - Eva Klenová, Čeněk z Vartenberka - Arnošt Borovec, Jan Chudoba z Ralska - Ivo Niederle, Jan Městecký z Opočna - Vojta Novák, Hlas Kamenice - Bořík Procházka, Hrdoňka - Zdeněk Šavrda, Šilink - František Velebný, Pavel - Karel Pech, Vrah - Karel Hoher, Pražská měšťanka - Milada Smolíková, Stařena - Marie Ježková, Podruhyně - Luba Skořepová, Vítek - Josef Mixa, Podruh - Viktor Roubal

Tiskoviny

Méně...

V tomto ročníku se konaly tyto akce:

Generální partner

Dostávejte informace
s předstihem:

© Smetanova Litomyšl 2022
Designed by: wwworks.cz